Vi samarbeider med Sangens hus i Danmark!

Norge og Danmark vil fra nå av jobbe sammen om fellesprosjekter, faglig utvikling og informasjonsdeling. Målet er et solid samarbeid som skal styrke sangens posisjon.

I slutten av april var prosjektleder og styringsgruppen for KFS på besøk i Herning. Her møtte vi våre danske kolleger til et to dagers seminar, der vi ble bedre kjent med hverandres tiltak, utvekslet ideer og la grunnlaget for et fremtidig samarbeid. Det ble en innholdsrik tur som vi håper skal styrke både det nordiske samarbeidet og våre egne tiltak.

 

SATSER BREDT

Sangens hus samarbeider med alle sangaktører som ønsker å inngå i et forum med fokus på å fremme sangen i Danmark gjennom vitendeling, talentutvikling og sangprosjekter. De er støttet av det danske kulturministeriet i tillegg til flere danske fond. Så langt har de særlig satset på barn og unge, men har også flere «sangkraftcentre» i danske kommuner og prosjekter som «Sang på blå resept». Ønsker du å lese mer om hva de holder på med, så gå gjerne inn på www.sangenshus.dk.

 

FOKUS PÅ FORSKNING

KFS har tidligere møtt representanter for Sangens hus i tillegg til ansatte ved Korsenter Syd/ Musikkhøgskolan i Malmø for å se på muligheten til å jobbe tettere med formidling av Nordisk forskning innenfor sangfeltet. Vi ser frem til et nærmere samarbeid med våre nordiske venner!