5 kor med i «Syng deg friskere»-pilot

Kor i Kristiansand, Sandvika, Lillehammer, Fredrikstad og Namsos er valgt ut til å bli med i prosjektet som fokuserer på korsang for personer med psykiske helseutfordringer.

Fremover vil dirigenter og ledere for korene få opplæring og veiledning av Grete Daling og Arve Almvik ved Nord Universitet. Korene som er med er Mestringskoret (Fredrikstad), Koret Blåfugl (Villa Walle/ Sandvika) og nystartede kor i Lillehammer, Kristiansand og Namsos. Noen av korene består primært av personer med psykiske helseutfordringer, mens andre kor er åpent for alle. Første samling finner i mai/ juni, og oppfølgingen vil fortsette utover høsten 2017.

 

VIKTIG PROSJEKT

«Vi i Krafttak for sang synes det er flott å kunne bidra til å realisere og videreutvikle denne typen prosjekter» sier prosjektleder Jarle Flemvåg. «Når vi vet hvordan korsang kan bidra til å skape mestringsfølelse, glede og økt overskudd er dette et prosjekt som det gir stor mening å engasjere seg i».

 

HÅPER ANDRE VIL FØLGE ETTER

Etter pilotens slutt er målet å inspirere andre til å starte opp liggende tilbud, samt tilby et opplæringsmateriale for å styrke kompetansen og tilretteleggelsen slik at flere med psykiske helseutfordringer kan få oppleve gleden ved å synge i kor.  

 

BYGGER PÅ FORSKNING

Piloten bygger på et korsangkurs fra sommeren 2015 da i underkant av 20 deltakere deltok på et korsangkurs som ble evaluert av forskere ved Nord Universitet. Hovedmålet med prosjektet var å prøve ut og evaluere korsang som aktivitet for å bedre den psykiske helsen hos mennesker med psykiske vansker.