Gratis arbeidseminar om "Syng deg friskere"

Velkommen til arbeidsseminar om oppstart og gjennomføring av korsangtilbud for personer med psykiske helseutfordringer.

Nord universitet har mottatt tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune og har gleden av å invitere til et arbeidsseminar for kommuner og andre som er i gang med eller ønsker å starte opp med korsangtilbud inspirert av konseptet Syng deg friskere.

syng-deg-friskere-bilde.jpg

Arbeidsseminar

Målgruppe
Personer/kommuner som er i gang med eller planlegger å starte opp kortilbud for personer som har psykiske helseutfordringer. Begrenset deltakerantall – først til mølla! 

Tidspunkt
Tirsdag 27.02 kl. 10 – 16.30

Sted
Nord universitet, Røstad Nylåna rom 2.106 

Påmelding til arve.almvik@nord.no innen 12.02.18

Seminaret er gratis og finansiert av tilskudd fra fylkeskommunen.

Om Syng deg friskere

Syng deg friskere er et prosjekt om korsang som helsefremmende aktivitet når folk har utfordringer med sin psykiske helse. Sommeren 2015 deltok i underkant av 20 deltakere på et korsangkurs som ble evaluert av forskere ved Nord Universitet. I forlengelsen av korsangkurset ble det etablert et prosjektkor og laget en forestilling/presentasjon for å formidle erfaringer fra prosjektet. I samarbeid med Krafttak for sang har Nord Universitet gjennomført et pilotprosjekt i løpet av 2017 for å implementere lignende kortiltak i flere kommuner.

Kursledere
Førstelektor Grete Daling og førstelektor Arve Almvik

Arbeidsformer
Korte presentasjoner, dialog, refleksjon/erfaringsdeling, praktiske øvelser, film/video

Mer om Syng deg friskere