Bli med på Syng ut! -ukene 2018

Bli med på
Syng ut!-ukene 2018

Folkeakademiet arrangerer Syng ut!-ukene 5. -20. mars 2018.

La oss vise hele Norge at sangen fortsatt lever mellom generasjonene! Vær med og syng hele Skolens sangbok!

I forbindelse med Syng ut!-ukene inviterer Sang i eldreomsorgen og Krafttak for sang alle til å bli med og synge Mads Berg - Skolens sangbok fra A - Å!

Hva: Mads Berg - Skolens sangbok synges fra A - Å

For hvem: ALLE!
(kor, folkeakademier, visegrupper, frivillige lag, skoler, barnehager, eldreinstitusjoner m.m.)

Påmeldingsfrist: 9.3.2018, til sang@folkeakademiet.no

Slik gjør vi det:

Ved påmelding vil dere få tildelt en eller flere av sangene, med noter og tekst. Hvis ønskelig også med en enkel sunget melodilinje. Dere velger selv toneart og tempo for fremføring.

Det eneste vi ber om er at dere er flere generasjoner som synger sammen, for eller med hverandre.

Vi ønsker at dere filmer stunden (husk samtykkeskjema!), og sender filmsnutten tilbake til oss.

Sangstundene vil legges ut på Krafttakforsang.no, Sang i eldreomsorgen.no og facebook helgen 1.- 3.6.2018. Eget sendeskjema vil bli tilsendt når videoene er redigert. Dette blir gøy!

Frist for innsending av video: 31.3.2018

Videokvalitet: bruk mobilkamera, evt. enkelt filmutstyr dersom det er tilgjengelig.

Innsending:

1) Send som vedlegg på messengermelding til Sang i eldreomsorgen på facebook, og merk med navn/sted/sang.

2) Send på epost til sang@folkeakademiet.no. Bruk gjerne dropbox/google drive-linker.

Husk å fylle ut godkjenningsskjema for alle impliserte. Det er svært viktig at dette er i orden.