«Syng deg friskere» i kommunene

Krafttak for sang inngår samarbeid med Nord Universitet om korsang som aktivitet for å bedre den psykiske helsen hos mennesker med psykiske vansker.

«Syng deg friskere» bygger på et forsknings - og utviklingsprosjekt om korsang og psykisk helse.  Hovedmålet for forskningsprosjektet var å prøve ut og evaluere korsang som aktivitet for å bedre den psykiske helsen hos mennesker med psykiske vansker. 

Pilotprosjektet ble gjennomført april – juni 2015. Prosjektkoret besto av 14 kvinner og 5 menn i alderen 20 - 60 år. Alle deltakerne hadde psykiske helseutfordringer. Prosjektet ble finansiert av HiNT (nå Nord Universitet) og Extrastiftelsen via Rådet for psykisk helse.

Krafttak for sang skal bl.a. bidra til at prosjektet utprøves i større utstrekning og utvikles ved at flere pilotkommuner trekkes inn. På grunnlag av de erfaringene som gjøres vil det utvikles en håndbok som beskriver planlegging og gjennomføring av et korsangkurs. Det vil også utvikles et opplæringstilbud for instruktører og koordinatorer. Deltakere fra prosjektkoret og organisasjonen Alle kan fra Stjørdal skal bidra med å gjennomføre aktivitetene. Nord Universitet planlegger å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av prosjektet. 

Kort om funnene fra evalueringen

Funnene fra evalueringen av korsangkurset viste at deltakerne opplevde mestring samt økt glede og overskudd. Mestringsopplevelsen ble knyttet til å utvikle sangtekniske ferdigheter, opplevelsen av å skape noe sammen med de andre deltakerne og det å gjennomføre oppvarmings- og avspenningsøvelser.  Mellommenneskelige faktorer, miljø og fellesskap ble også trukket fram av deltakerne.

Dirigentens rolle og funksjon var vesentlig for deltakernes opplevelse og utbytte av å delta. Personlige egenskaper og kompetanse ble fremhevet, og evnen til å se muligheter fremfor begrensninger. Dirigentens positive innstilling og gode humør ble sett på som viktig for utfallet.

Tekst: Jarle Flemvåg, Bilder: Nord Universitet, Publisert av Signe Sannem Lund