Krafttak med på stort EU-prosjekt om sang, musikk og demens.

Samarbeider om rekruttering til HOMESIDE

Norges Musikkhøyskole (NMH) er med i et internasjonalt og EU-finasiert forskningsprosjekt, HOMESIDE, som skal teste hvilken effekt sang- og musikkterapi kan ha på atferdsmessige og psykologiske symptomer på demens. Norge er et av fem land som er med og det norske teamet ledes av CREMAH (Senter for forskning i musikk og helse). Krafttak for sang (KFS) deltar gjennom Sang i Eldreomsorgen i rekrutteringsprosessen. Målet er å finne 99 norske par som kan være deltakere i prosjektet.

Fra venstre: Kristi Stedje (leder i Sang i eldreomsorgen), Jarle Flemvåg (leder i KFS)), Tone Kristine S. Kvamme (1. amanuensis i musikkterapi ved NMH) og Karette Annie Stensæth (professor i musikkterapi og prosjektleder for Homeside)

Fra venstre: Kristi Stedje (leder i Sang i eldreomsorgen), Jarle Flemvåg (leder i KFS)), Tone Kristine S. Kvamme (1. amanuensis i musikkterapi ved NMH) og Karette Annie Stensæth (professor i musikkterapi og prosjektleder for Homeside)

Prosjektet baserer seg på deltakere med en demensdiagnose som fortsatt bor hjemme. Sammen med pårørende (ektefelle, barn eller andre) kan de delta og teste gode programmer som omfatter både sang, musikk og lesning).

Vi er derfor interesserte i å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å være deltakere.