"Sing me in" - Seminar

Sing me in

14. september inviterer Ung i Kor til seminar om inkludering av migranter i barne- og ungdomskor.

Ung i Kor er partner i prosjektet «Sing Me In – collective singing in the integration process of young migrants» gjennom European Choral Association – Europa Cantat med støtte fra EU sin støtteordning Erasmus+.

Gjennom dette prosjektet er det samlet inn ulike gode metoder for å sørge for inkludering gjennom kor og fellessang. Disse metodene har så blitt brukt til å skrive tre håndbøker. 

  • Inkludering i skolekor

  • Inkludering i allerede eksisterende kor.

  • Sang med asylsøkere.

Disse håndbøkene vil presenteres på dette seminaret. I tillegg har vi invitert foredragsholdere som jobber i dette feltet.

Dato: 14.september

Tid: 10.00-14.00

Sted: Popsenteret – Populærmusikkens hus i Oslo

TRONDHEIMSVN. 2 BYGG T 0506 OSLO

Pris: 200,- (inkluderer lunsj)

Sing me in.jpg