Bli med å styrke dagens tilrettelagte kulturtilbud!

Skjermbilde 2018-06-28 kl. 12.42.09.png

Dissimilis nasjonale kompetansesenter inviterer til todagers fagseminar helgen 20. og 21.oktober med fokus på tilrettelagt kulturtilbud i et livskvalitetsperspektiv.

Hvor: Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter, Emma Hjorts vei 50
Når: Helgen 20. og 21. oktober
Pris: kr. 500,- (inkluderer måltid begge dager)

Skjermbilde 2018-06-28 kl. 12.46.00.png
 

FELLES FOR ALLE

- Kunstneriske innslag med Dissimilisartister
- Livskvalitet som siktemål for tilrettelagt kulturtilbud – en innledning
- Innlegg med fokus på kvalitetsaspekter og etiske dilemmaer
- Refleksjon og diskusjon i grupper
- Daglig leder Mathias Eckhoff – en oppsummering til ettertanke

WORKSHOPS

med erfarne instruktører innen områdene:

- Band - og instrumentopplæring (nivå 1)
- Band med tilrettelegging på musikkteknologiske prinsipper (nivå 2)
- Musikk- og helsegrupper (nivå 1 og 2)
- Dans- og teatergrupper (nivå 1)

PÅMELDING INNEN 1. OKTOBER:

line@dissimilis.no/post@dissimilis.no