Søndre Land

 • Fylke: Oppland

 • Antall innbyggere: 5758

 • Sangpersonligheter: Bjørg Varpstuen, Håkon Solum, Mattis Myrland og Birgitte Rosenberg Sissel Kyrkjebø bor i Søndre Land.

 • Vært Syngende kommune siden: 2015

 

 

Bygger på lange sangtradisjoner

Vesle Søndre Land kommune har mange kor, og bred tradisjon for sang i mange sammenhenger. Det bruker de som springbrett inn i Syngende kommune-prosjektet.

 

Søndre Land hadde to tydelige delmål for sin deltagelse i Syngende kommune-prosjektet; innlandskommunen ville både se med «nye briller» på eksisterende sangprosjekter, og ikke minst bli flinkere til å prioritere sang der det var potensiale for dette. Prosjektet er allerede innfelt i kommunens handlingsplan, og ambisjonen er at det skal skape rom for nye, varige sangtradisjoner i bygda.

 

BYGGER OPP UNDER EKSISTERENDE TILBUD

Søndre Land har et rikt kulturliv og mange kor. Kommunen ønsker derfor å bygge opp under sangtilbudene som allerede eksisterer, så vel som å starte opp nye prosjekter. Både korbevegelsen, politikken, helsevesenet, ungdomsrådet og skolene vil slik sett bli sentrale samarbeidspartnere i arbeidet med å bygge opp en aktiv Syngende kommune.

 

 

SANG FOR STORE OG SMÅ

I dag har kommunen to mannskor, i tillegg til kirkekor, blandakor og barnegodspel. Søndre land tilbyr også sangaktiviteter for beboere i institusjon, på eldresenter og dagsenter, med mål om at dette skal gi bedre trivsel, helse og samholdsfølelse. Det synges ellers mye i skolene og barnehagene, med sangambassadører som et prosjekt i barneskolen. Barne- og ungdomsteateret har også skarp fokus på sang, og har med en sanglærer i tillegg til teaterinstruktøren. De aller minste kan delta på babysang, som i sin tur også skaper en aktiv og trivelig møteplass for både barn og nybakte mødre. Bygda har ellers mange dyktige sangere - både amatører og profesjonelle - som vil kunne fungere som ressurspersoner for prosjektet.

 

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Søndre Land:

 • «Operasjon Damekor» - Damene i mannskorbastione

 • Sang i integrering av flyktninger – Åpne korøvelser og gratis konsertbilletter.

 • Sangambassadører i skoleklassene

 • Videodokumentasjon av hele prosjektet

 • Jul i Søndre Land

Koordineringsgruppa:

 • Jens A Mørch – Sangentusiastisk lege med fokus på folkehelseperspektivet

 • Jan Tore Dreier – Korsanger og musikklærer på ungdomsskolen

 • Linda C – Trosopplærer i kirken og leder av babysang og barnegodspel

 • Lars Kristian Evensen – Sangleder for tirsdagskoret og hjelpeinstruktør i MODIG (Tilrettelagte sangtilbud)

 • Birgitte Rosenberg – Prosjektleder for Syngende Søndre Land.

Kontaktperson: Birgitte Rosenberg: birgitte.rosenberg@gmail.com, 909 97 930

 

 

 

Tekst: Birgitte Rosenberg og Signe Sannem Lund