Surnadal

 • Fylke: Møre og Romsdal

 • Antall innbyggere: 5969

 • Sangpersonligheter: Henning Sommerro (komponist og utøver/artist), Sigrid Vetleseter Bøe (operasolist), Bernt G. Bøe (mangeårig kantor, kordirigent, komponist), Elin Persson (kormester v/Operaen i Kristiansund)

 • Syngende kommune siden: 2015

 

Satser på unge sangstemmer

Surnadal satset på sang i skolen, og ble Årets kulturkommune i Møre og Romsdal. Nå vil de spre sangglede til alle innbyggerne sine.

 

Surnadal var i 2012 årets kulturkommune i Møre og Romsdal, mye på grunn skolenes arbeid med lokale sangprosjekter. Disse er nedfelt i kommunens planverk, og har blitt en sentral del av områdets langvarige og systematiske sangsatsning.

 

LANGVARIG SANGTRADISJON

Surnadal har flere gode prosjekter for barn og unge; mens 5.klassetrinnet ved Surnadal skole har utviklet «Give me 5»,  har 10. klassetrinnet også arbeidet hardt med «Storprosjektet». Resultatet er at alle elevene deltar i en store oppsetninger der sang og dans står sentralt.  I 2015 var det 14. året ”Storprosjektet" ble gjennomført med den egenproduserte forestillingen «Milleniumsbarna», og bygdefolket mener absolutt at satsningen også har resultert i russerevyer av veldig høy kvalitet. I tillegg til dette har Øye skule blitt en Syngende skole.

 

ET RIKT KORTILBUD

Den interkommunale kulturskolen for Indre Nordmøre er en viktig faktor for musikk og sangglede i Surnadal, og har ca. 500 elever. I 2014 ble det startet opp et nytt ungdomskor, Young Voices. Dette er en viktig tilvekst til et stort og aktivt kormiljø, der Tordenskjold Songlag, Songkoret Tormod, Todalskoret, Åsskard Kyrkjekor, VOX, Stangvik jentekor, Bøfjorden Mannskor og Åsskardkoret er eksempler på kortilbud for bredere lag av befolkningen. I tillegg til korvirksomheten i Surnadal har fjordkommunen organisert babysang i kirken. De eldste kan også nyte sangens gleder under faste allsanginnslag på kulturhuset hver fredag i regi av ”Eldre hjelper Eldre”.

 

bruker sangen til inkludering og samhandling

Sang i helse -og integreringsarbeid representerer et nytt satsningsfelt for kulturkommunen Surnadal. Også når det gjelder mottagelse og inkludering av tilflyttere, ser fjordkommunen at sang og kultur kan være et viktig verktøy - både på tvers av språk, kulturer og aldersgrupper. I tillegg ønsker de å hente frem igjen de lokale sangtradisjonene og kulturminnene, gjennom å blant annet ta vare på gamle, lokale sangleker, bånsuller og regler.

 

KNYTTER SAMMEN EKSISTERENDE SANGKREFTER

Det er kormesteren ved Operaen i Kristiansund, Elin Persson, som er leder av koordineringsgruppa i Surnadal. Kommunen samarbeider ellers med de kommunale skolene, voksenopplæringa, kirken, sangkorene i kommunen og frivillige organisasjoner om å være en Syngende kommune.

 

Eksempler på tiltak i Syngende Surnadal:

 • Sangprosjekter i skolene (i samarbeid med kulturskulen)

 • Internasjonalt kor, sangstund i forbindelse med voksenopplæringa

 • Sanggrupper med akkompagnement på ulike avdelinger på sykehjemmet.

 • Sangskatter/fellesrepertoar fra Surnadal

 • Planlagt oppstart av skolekor/barnekor høsten 2017

Koordineringsgruppa:

 • Elin Persson – kormester v/ Operaen i Kristiansund – leder av koordineringsgruppa

 • Britt May Hollås – sykepleier v/ Surnadal Sjukeheim

 • Ragnhild Dahl – lærer v /Øye skole og Surnadal Ungdomsskole

 • Elisabeth Gjørsvik – lærer v/ Kulturskolen på Indre Nordmøre

 • Else B. Andresen – frivillig, leder av Folkeakademiet lokalt, korsanger

 • Lilli Husby – einingsleier for kultur i Surnadal kommune

Kontaktperson: Elin Persson, elinpers@online.no, 911 12 416

 

Tekst: Elin Persson og Signe Sannem Lund