Sauherad

 • Fylke: Telemark

 • Antall innbyggere: 4338

 • Sangpersonligheter: Jorid Vale, Janne Severinsen, Lise Mette Møllerbråten, Ole Arnfin Hagen, Bjørn Otto Halden, Henrik Ødegaard, Bruno Hageman, Halvor Bringa, Norill Mallasvik, Bjørn Edmund Fostveit, Helene Haukvik, Jenny Brynsholmen.

 • Syngende kommune siden: 2015

 

Sangen samler Sauherad!

Kommunen vil sikre at både små og store får oppleve sangens gleder i hverdagen - også på tvers av aldersgrupper.

Sauherad kommune har et rikt kulturliv med lange tradisjoner for folkesang, der kulturadministrasjonen og bygdas dugnadsånd er sterke pådrivere. Befolkningen kan også hente inspirasjon fra en rekke lokale viser som er samlet i Folkemusikkarkivet i Telemark

Tidligere var det både damekor og mannskor i bygda, senere blandakor, kantori og barnekor. I dag er det regelmessige allsangkvelder i regi av Ungdomslaget, og forsanggruppe med middelaldersanger i kirken. De minste samles til sangstund med barnekoret Soul-Children. 

Sang i skole og barnehage

Sang har i flere år hatt en sentral plass i skolehverdagen på småskoletrinnet på Sauherad barne -og ungdomskole. Elevene opptrer som «Eplekor» på Norsk Eplefest i september hvert år, og har plan for månedens sang og «Fellesbeite» som sikrer sangglede på hverdagsnivå.

Barnehagene bruker også sang etter tema og årstider, og drar på sangbesøk til eldreinstitusjonene flere ganger årlig. Elevene får også delta på undervisningsopplegg i regi av Den kulturelle skolesekken og Evju Bygdetun, der sang har en selvsagt plass. Evju Bygdetun inviterer hver høst til Sommarviku for barn frå 7 – 12 år, der lokale sanger og sangleker er en sentral del av opplegget.

Syngende kulturskole- og samfunnsliv

Sauherad kulturskole underviser i sang, og har flere årlige konserter med sang og samspill, der elevene blant annet synger på eldreinstitusjonene to ganger i året. Den kulturelle spaserstokken i Sauherad har også månedlige konserter på eldreinstitusjonene. Allsang hører naturlig til både på møtene i Pensjonistutvalget på Furuheim, og under Sauherad diakoniråd sine formiddagstreff på Menighetshuset. Saude og Nes sokn arrangerer også kurs i babysang. Helsepersonell mottar også sangkurs med Jorid Vale fra Kulturskolen. 

Sangambassadører

Sauherad har egne sangambassadører som leder sang på møter i Kyrkjestaben, Redd Barna, Sauherad Bygdekvinnelag, Sauherad historielag, «Lyst på livet» gruppene, Pensjonistlaget, i Diakoniforreningen, Sauherad kulturnettverk og kommunestyremøtene før sommer og jul. Våren 2016 arrangerte inspirator Marianne Tovsrud Knutsen en kursdag for lærere og elever på mellomtrinnet på Sauherad barneskole. Målet var å inspirere elever og lærere til å etablere sangambassadører i alle klasser fra høsten 2016.

I Sauherad har de også et sangårshjul med månedlige presentasjoner av sanger i det lokale menighetsbladet. Sangen blir presentert ved tekst, musikk og fortellinger om sangen. Folk fra bygda skriver også om sitt personlige forhold til sangen. (Helsing, se side 82)

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Sauherad:

 • Sangskatten i Sauherad – CD innspilling av lokale sanger og sanger som er kjære for folk i kommunen.

 • «Kraftkor» rett etter skoletid for 4. – 7. klasse.

 • Sangbeite mellom Gvarv Barnehage og Sauherad Bygdeheim hver uke

 • Sang i norskopplæringen for fremmedkulturelle

 • Sanghalvtime på Sagavoll folkehøgskole

NYHETER FRA SAUHERAD

Koordineringsgruppa:

 • Norill Mallasvik, Sauherad barne og ungdomskole

 • Martin Ytreland, eldreomsorgen

 • Linda Fredriksen, Gvarv Barnehage

 • Ivar Solbu, kyrkja i Saude og Nes

 • Bruno Hageman, kantor i Sauherad

 • Aslak Gunheim, Nes frilynte ungdomslag

 • Gunhild Kleven Ripegutu, Sauherad Bygdekvinnelag/ Redd Barna Sauherad

 • Janne Severinsen, musikklærer Sagavoll folkehøgskole

 • Helene Waage, terapeutisk musiker, ansatt i Mysja skolen.

 • Trond Arne Karsrud, musiker og bygdemenneske

 • Trond Villa, Sauherad kulturskole

 • Jorid Vale, forsanger i kommunen, Sauherad kulturskole og Evju Bygdetun

Kontaktperson: Jorid Vale, jorid.vale@sauherad.kommune.no, 932 09 355

 

 

Tekst: Jorid Vale og Signe Sannem Lund