Namsos

Namsos

 • Fylke: Nord-Trøndelag

 • Antall innbyggere: 13010

 • Sangpersonligheter fra kommunen: Odd Vannebo, Stein Ingebrigtsen, Åge Aleksandersen, Terje Tysland, Bjarne Brøndbo, Thomas Brøndbo, Askil Holm, Chand Torsvik, Stina Moltu, Amanda Kamara, Kine Kvalstad, Ronny Grannes.

 • Syngende kommune siden: 2014

Namsos - et syngende kulturlaboratorium!

Med sin brede og solide satsning på sang, er Namsos blant pionerene i Krafttak for sangs Syngende kommuner.

Namsos kommune er aktiv deltaker i kulturnettverket Byer i Midt-Norge, og blant pionerene i Krafttak for sangs Syngende kommuner. Kystbyen er i tillegg en av fire Europeiske byer i EU-prosjektet Singing Cities - et pionerprosjekt som skal sikre bred og solid satsning på sang innen alt fra sangopplæring, til tilrettelegging for konserter og sangarrangementer. 

 

SOLID SATSNING PÅ SANG

Bykommunen har fått i oppdrag av Stortinget å være et «kulturlaboratorium i perspektivet fra vogge til grav». Som ledd i dette arbeider Namsos for å skape bedre grobunn for inkludering, deltaking og mangfold gjennom aktiv bruk av sang og musikk. De ulike sangtilbudene skal bygge på både kommunale- og private initiativ, der dugnadsånd står sentralt. Lokale aktører i alle aldre deltar både som deltagere, kursholdere og publikum, og målet er å skape tilbud både for profesjonelle sangere og amatører. 

 

KULTURELLE TILBUD FOR ULIKE BEFOLKNINGSGRUPPER

Ved siden av å legge til rette for oppblomstringen av en rekke aktive artister og kor, har Namsos også tilbud til utsatt ungdom (Kulturpatruljen). I tillegg til dette har mennesker med funksjonsnedsettelse (Teater nonStop) også egne sangaktiviteter i kommunal regi. Kommunen har også lagt til rette for flere aktiverende og sosiale sangtilbud for både tilflyttere og seniorer, der både kulturtilbudet KUBEN, Den Kulturelle Spaserstokken og Syngende eldreinstitusjoner er planlagte tiltak for sistnevnte gruppe.

 

SANG OG MUSIKK FOR DE MINSTE!

Namsos kommune bidrar til at det synges mer i barnehagene og skolene, og satser generelt på flere kulturtilbud for hele befolkningen. Skolene gjennomfører blant annet Skolenes sangdag, med egne forstillinger både lokalt og i kulturhuset. Dette resulterer i årlige, tradisjonsrike konserter, musikaler og revyer i regi av elever og lærere. Namsos minste har også en egen musikkbarnehage, som legger opp til hverdagslige sangaktiviteter for barn og ansatte. Otterøy skolekor fikk i 2015 Midtnordisk kulturpris for sitt kulturelle arbeid.

 

 

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING

Planlegging og gjennomføring av Syngende kommune-prosjektet integreres som del av det kommunale tjenestetilbudet i Namsos. Vedtaket om at kommunen er et syngende samfunn (Singing City) ble fattet av kommunestyret i mars 2015. Planleggingen tar utgangspunkt i sentrale mål for utvikling av syngende lokalsamfunn. Kommunens kulturelle aktivitetsnivå og satsningsmuligheter styres både av tilgang til nasjonale utviklingsmidler, men også av den kommunale økonomien.

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Namsos:

 • Mangfold i musikk – babysang og inkludering gjennom deltaking.

 • Kommunens sangskatt - det er registrert 1300 tekster og sanger. Atterljom er første CD-utgivelse med lokalhistorisk materiale, tekster, musikk, artister

 • Sangprogram hver annen uke ved Vestre havn bo og servicesenter.

 • Lyden av Høknes – konsert 4. og 7 trinn Høknes skole i kulturhuset

 • Hvert tredje år arrangeres Vrimmel - et samarbeid med fylkeskommunen som omfatter aktiviteter med om lag 1600 barn og unge.

 • Woodlandfestivalen er årlig og presenterer internasjonale artister sammen med nasjonale og lokale artister

Koordineringsgruppa: 

 • Kine Kvalstad, artist, sangambassadør

 • Knut Storeide, assisterende oppvekstsjef

 • Mona Fossland, lærer/dirigent/sangambassadør

 • Ann Evy Duun/Terje Vie, Namsos kommunale kulturskole

 • Terje Tranaas, musiker/produsent

 • Sissel Pettersen, helsekoordinator i Midtre Namdal samkommune

 • Terje Adde, seniorrådgiver kultur/koordinator, leder av koordineringsgruppa

Kontaktperson: Terje Adde, terje.adde@namsos.kommune.no, 959 88 134

 

Tekst: Terje Adde og Signe Sannem Lund

 

NYHETER FRA NAMSOS