Midsund, Nesset og Molde

Nesset, Midsund og Molde kommunevåpen.jpg
Molde 1.jpg

Fylke: Møre og Romsdal

Antall Innbyggere:

Molde kommune: 27 000

Midsund kommune: ca 2 000

Nesset kommune:

Sangpersonligheter:

Molde kommune: Hans Iversen, Ole Andreas Silseth, Tove Midtbø Moe, Marit Mordal, Ane Brun, Ann Helen Moen, Ingeborg Hungnes, Jesper Jenset, Beate Mordal

Midsund kommune: Elin Krogsæter, Asgeir Nerbø, Monica Tangen, Solvor Woll, Elin Høgset, Peggy Jenset, Åse Karin Hjelen, Dina Misund, Eldbjørg Raknes

Nesset kommune:

MOLDE

Amatører og profesjonelle i nært samarbeid er en bevisst verdi og rettesnor i Moldes kulturliv.

En omfattende frivillighet, kulturskolen, med svært kompetente og også utøvende pedagoger, samarbeider med flere profesjonelle institusjoner om kommunens kulturtrøkk! Nye funksjonelle bygg for opplæring og formidling er på plass, og dette skaper gode muligheter for utvikling og samhandling.

Molde har flere SFO-kor, barnekor, ungdomskor og voksenkor.

Kulturskolen har fem sangpedagoger som i tillegg til undervisning dirigerer flere av kommunens kor. Det er høy aktivitet og kvalitet i Moldes kulturliv. Når vi har søkt oss inn i programmet “Syngende kommune”, så er det for å bidra til at sangen befester seg bedre i fellesarenaer som barnehage, skole, omsorgssentra og på våre felles offentlige arenaer.

Tenk om “Heile Molde syng” kan bli et kjennetegn for Nye Molde kommune (Nesset, Midsund og Molde)
— Ingvild Marit Aas (leder for sangutvalget)

MIDSUND

Midsund har et variert kulturliv med mange kulturaktive personer, både i kulturskolen og i lokalsamfunnet.

Den lille kommunen har fostret flere nasjonalt og internasjonalt kjente artister. For tida er det 2 kor i kommunen, ett barnekor (1.- 4. klasse), og ett damekor, som har diverse opptredner og arrangement gjennom året. Begge drives gjennom kulturskulen. Kulturskulen drifter også tiltaket “Frem fra glemselen”, et allsang-tilbud for beboere (og andre) på Omsorgssenteret hver 14. dag gjennom året.

Midsund skule har sangglade musikklærere. Elevene har sangprosjekter på omsorgssenteret og i barnehagene, og deltar på Skolenes sangdag.

NESSET

Gode sangtiltak i kommunene

Molde

 • Allsangkvelder, fri dressur og fri entrè. 3 - 4 treff pr halvår

 • Stort felles Kick-off arrangement 8 september, allsang fra utescene med bl a Are Kalvø som gjest.

 • De fleste barnehager melder seg inn som syngende barnehager

 • Sang i eldreomsorgen starter kursing av 5 omsorgssentra, med fytårnet Råkhaugen omsorgssenter som mentor

 • Skolestarterkor på tvers av alle tre kommunene, 4-500 unger involvert

Midsund

 • Lokalt arrangement og kick-off i Midsund 23. sept. Familie-arr. med grilling, allsang og sang-natursti.

 • Generasjonssang på Omsorgssenteret. Midsund var med på Mads Berg- prosjektet i regi av Krafttak for sang

 • Sang-dager på de to skolene i kommunen, med felles innøvd repertoar for hele skolen

 • Skolestart-kor (5 og 6- åringer), felles med Molde og Nesset

 • Sang i eldreomsorgen ved Midsund omsorgssenter

Nesset

Sangutvalg

 Medlemmer fra sangutvalget på konferanse om forskning på sang

Medlemmer fra sangutvalget på konferanse om forskning på sang

Prosjektleder: Ingvild Aas, ingvild.aas@molde.kommune.no

Leder Midsund: Åshild Melkeraaen, aashild.melkeraaen@midsund.kommune.no

Leder Nesset: Turid Øverås
turid.overas@nesset.kommune.no

Øvrige medlemmer i Molde:

 • Inger Lise Eidhammer (skole), inger.lise.eidhammer@molde.kommune.no

 • Liv Brakstad (skole)
  liv.brakstad@molde.kommune.no

 • Agnes Mjåset (barnehage)
  agnes.mjaseth@molde.kommune.no

 • Kristin Eidem (eldre institusjon)
  kristin.eidem@molde.kommune.no

 • Ellisif Vestad (frivillig musikkliv)
  ellisif@moldejazz.no

 • Nils Petter Heggem (frivillig musikkliv), nils.petter.heggem@mrfylke.no

 • Cesilie Torheim (kulturskolen)
  cesilie.torheim@molde.kommune.no

 • Marit H Angen (eldre institusjon), marit.hoemsnes.angen@molde.kommune.no

 • Greta Kristensen (barnhage), greta.kristensen@molde.kommune.no

 • Hans Iversen (kulturskolen)
  hans.iversen@molde.kommune.no

Øvrige medlemmer i Midsund:

 • Siv Janne Håseth- Eik (Oppvekst)

 • Leif Arne Lagesen (Helse og omsorg)

Øvrige medlemmer i Nesset:

Følg Syngende Nye Molde på facebook:

Nyheter om de Syngende kommunene: 

Jondal, Ullensvang og Odda

Odda, Ullensvang og Jondal våpen.jpg

Fylke: Hordaland

Tal på innbyggarar: 11.500

Sangpersonlegheitar:

Ørjan Hartveit, Andrè Søfteland, Tuva Lutro, Maria Digranes, Bente Raaen Widding, Anette Torvund, Anne Karin Stormyr, Laura Buta, Arild Helleland, Herborg Kråkevik, Arne A. Vik

Hardanger er fyllt med kontrastar!

Kontrastar i natur, kontrastar mellom by og land, kontrastar mellom gamal bondekultur, fruktdyrking, sjø- og handelsfart og ein forrykande kortreist industrihistorie.

Her bygger dei merkevare! Med eit behov for å forfriske, aktivere og fornye, vidarefører ein tradisjonane til nåverande og komane innbyggarar.

Sang- og kulturlivet i kommunane

Både Jondal, Odda og Ullensvang har lange sang- og musikktradisjonar som dei ynskje å halde i hevd.

Det kjem ikkje som noko overrasking at Hardanger er rik på sterke folketradisjonar, sjølvaste arnestaden for ein lang folkemusikktradisjon. Men ein må stadig jobbe med fornying og rekruttering på ulike arenaer. Tradisjonar innan kveding og stev er på vikande front, og dette vil dei prøva å få endra på gjennom dette Syngande kommune-programmet.

Arenaer

Dei har fleire gode, og utradisjonelle song-arenaer i regionen.

Det finnast fleire godt vedlikehalde ungdomshus, store industrihallar og lokalar, som til dømes Kraftstasjonen i Tyssedal og Lindehuset i Odda. Og dei har gamle historiske stover og tun, som Agatunet og Skredhaugen i Ullensvang.

Korlivet

Sanggleda er stor i både skule og det frivillige musikklivet.

Du finner 6 vaksenkor, 2 ungdomskor og 4 barnekor i den komande storkommuna. I tillegg skal det nemnast at distriktet historisk sett har sterke og stolte korpstradisjonar, sjølv om enkelte synest å slite litt i motbakke nå for tida.

Festivalar

Dei tre kommunane kan også skilte med fleire gode sang- og musikkfestivalar, og arrangement der sang og musikk har sterkt fotfeste.

Sterke produsentar som Hardanger Musikkfest, Blueslaget Lokst Utøve, Litteratursymposiet, Oddakonsertane og Hardangerkoret syt for å gi innbyggarane rikeleg med anledningar til å berre nyte.

Dei gode sangtiltaka

Kommunane har forplikta seg til å sette i gang 4 nye sangtiltak årleg i 3 år. Her er nokre av tiltaka:

 • Allsang i barnehagen

 • Nøringen - opplegg for barnehagar med fokus på lokal folketradisjon

 • Barnekor i grunnskulane

 • Korkaféar

 • Ta den sang og la den vandre - sang/video

 • Helse- og omsorgsinstitusjonane: sang og musikk sett i system

 Kultur- og helsearbeidarar frå komande Ullensvang kommune fikk påfyll på fagdag om Sang i eldreomsorgen med kurshaldar Kristi Stedje.

Kultur- og helsearbeidarar frå komande Ullensvang kommune fikk påfyll på fagdag om Sang i eldreomsorgen med kurshaldar Kristi Stedje.

fullsizeoutput_40.jpeg

Eldbjørg Furholt

Er leiar for songutvalget i Odda, og kontaktpersonen med Krafttak for sang

Songutvalget

Odda:

 • Anna Maria Kråkevik - Tyssedal barneskole, rektor anna.maria.kraakevik@odda.kommune.no

 • Irene Tvedt Børve - Hestavoll barnehage, avdelings leiar tvedtboerve@gmail.com

 • Ragnhild Helle - Odda kommune, rådgjevar ragnhild.helle@odda.kommune.no

 • Elise G. Bakke - Montèr Odda, butikkmedarbeidar elise.bakke75@gmail.com

Leiar: Eldbjørg Furholt - Odda kulturskule, rektor eldbjorg.furholt@odda.kommune.no

Jondal:

 • Anne Karin Stormyr - Jondal kyrkje, kantor anne.karin.stormyr@kvamnet.no

 • Silje Selsvik Vikevollen - Jondal kulturskule

 • Lajla-Margrete Lindskog Lund - Jondal skule, avdelingsleiar lajlin@jondal.kommune.no

Leiar: Una Eiken - Jondal kulturskule. rektor una.eiken@jondal.kommune.no

Ullensvang:

 • Aagot Lien Bleie - Ullensvang musikkskule, lærar aagot.lien.bleie@ullensvang.herad.no

 • Eli Johanne Hope - Kinsarvik skule, lærar eli.hope@ullensvang.herad.no

 • Inger Elisabeth Aarvik - Ullensvang herad, kantor Inger.Elisabeth.Aarvik@ullensvang.herad.no

 • Kari Skare Storhei - Utneheimen, leiar kari.skare.storhei@ullensvang.herad.no

 • Magnus Opedal - bonde og dirigent
  magnus.opedal@lofthus.no

 • Silje Hveem - Ullensvang kulturskule/ silje.hveem@ullensvang.herad.no

Leiar: Frøy Hagen Petersen - Ullensvang herad musikkskulen, rektor fhpe@ullensvang.herad.no

Nyheiter om dei Syngande kommunane: 

Følg Syngande Ullensvang på Facebook:


Bergen

 • Fylke: Hordaland

 • Antall innbyggere: 277.391

 • Syngende kommune siden: 2018

Sangpersonligheter: Christine Gulbrandsen, Sissel Kyrkjebø, Karoline Krüger, Sigvart Dagsland, Jan Eggum, Christine Sandtorv, Elisabeth Moberg, Veslemøy Fluge Berg, Chris Andre Lund, Belinda Olsson Lerøy, Tor Endresen, Ove Thue, Rune Larsen, Kurt Nilsen, Christine Guldbrandsen, Miss Tati, Aurora, Sondre Lerche, Julian Berntzen, Nathalie Nordnes, William Hut, Claudia Scott, Tora Augestad, EPHEMERA, Magnet, Thea Hjelmeland, Kings of Convenience, Karin Park, Josefin Winter, Doddo, Gabrielle, Gabriel Fliflet.

Bergen - en syngende by!

Bystyret i Bergen har vedtatt at byen skal være en internasjonalt ledende amatørkulturby. 

Bergen vil satse på sterke fagmiljøer, basert på kvalitet, kompetanse, deltakelse og engasjement.

Synlighet og markedsføring, rekruttering, produksjonsmiljø og deltakelse, så vel som øvings- og fremføringslokaler er viktige områder for å lykkes. Det å bli en Syngende kommune er en del av satsingen på amatørkulturen!

Bergen kommune jobber også strukturelt med å spre sangaktiviteter og kompetanse i kommunen. I 2018 er det sterk satsing på skolene!

RIK KORTRADISJON

Bergen kommune har en rik kortradisjon med et høyt antall kor rundt om i byen.

Mange av korene er organiserte i ulike korogranisasjoner. Ambisasjonsnivået i Bergens kormiljø er generelt høyt, og man kan lett finne et kor basert på eget ferdighetsnivå. De fleste korene bruker ressurser på profesjonelle dirigenter og instruktører, og byen har et godt faglig miljø for kordirigenter.

Siden 2013 har Bergen kommune være et aktiv bidragsyter til Ung i Kor Vests prosjekt “Barn synger” som har som formål å etablere livssynsnøytrale barnekor i alle bydeler, dels for å sikre tilgangen til et kortilbud også utenfor kirkene for de som ønsker det, men også for å øke andelen barne- og ungdomskor i bydelene generelt.

Kor på høyt nivå

Det norske vokalensemblet Edvard Grieg kor er residensensemble ved Edvard Griegs hjem, Troldhaugen. Koret har et svært variert repertoar og de er ofte å høre sammen med Bergen Filharmoniske orkester og som kjerne i koret ved Bergen Nasjonale operas oppsettinger.

Edvard Grieg kor driver virksomheten “Møt koret” der andre kor kan få nyttige tips og råd i møte med profesjonelle aktører. Det blir laget en skreddersydd pakke som kan inneholde innstuderingsteknikk, gehørtrening, musikalsk coaching eller øving i stemmegrupper.

VARIERT TILBUD

Godt tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.

Linken aktivitetshus og Sydnes aktivitetshus har ansatt en musiker som driver husband, sanggrupper, musikk-kafeer osv . Det arrangeres også sangaktiviteter i noen av de kommunale botilbudene rettet mot psykiske helsetjenester.

Festspillene i Bergen starter alltid med allsang!

Festspillene i Bergen åpnes ved et stort, åpent og gratis arrangement på Torgallmenningen. Publikum får smakebiter fra årets program, og arrangementet inneholder alltid allsang av “Udsigter fra Ulriken” - på folkemunne kjent som “Nystemnten”.

SANGUTVALGET I SYNGENDE BERGEN:

 • Leder: Ann-Kristin Nordal-Seljestokken. Fagkonsulent for kunst og kulturutvikling, Bergen kommune.
  epost: ann-kristin.seljestokken@bergen.kommune.no
  telefon: 55 56 99 40

 • Linn Broderstad. Ung i Kor - Vest
  epost: vest@ungikor.no
  telefon: 93 05 90 01

 • Kent-Jonny Madell. Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering
  epost: kent-jonny.madell@bergen.kommune.no
  telefon: 55 56 66 22

 • Ruth Nonseid. Bergen kulturskole
  epost: ruth.nonseid@bergen.kommune.no
  telefon: 55 56 84 29

 • Margrethe Moss-Iversen Lundegård. Frivilligkoordinator, etat for alders- og sykehjem
  epost: margrethe.lundegard@bergen.kommune.no
  telefon: 92 86 39 76

 • Belinda Lerøy. Norges korforbund Hordaland
  epost: belindaler@hotmail.com

 • Tore Kloster. Hordaland musikkråd
  epost: toretenor@gmail.com

 • Håkon Matti Skrede. Bergen filharmoniske orkester
  epost: hakon.matti.skrede@harmonien.no

 • Monica Håkansson. Fagavdeling barnehage og skole, Bergen kommune
  epost: monica.hakansson@bergen.kommune.no
  telefon: 55 56 24 85

FØLG SYNGENDE BERGEN PÅ FACEBOOK:

NYHETER FRA SYNGENDE BERGEN:

Alta

Fjaler

 • Fylke: Sogn og Fjordane
 • Antall innbyggere: 2830
 • Sangpersonligheter: Lillian Samdal, Martine Haaland, Leif Gunnar Igelkjøn.
 • Syngende kommune siden: 2015

 

Styrket identitetsfølelse gjennom bruk av lokal sangarv 

Fjaler kommune har etablert sangtiltak for hele livsløpet. De håper at kommunens lokale sangarv kan gi grobunn for en styrket samholds- og identitetsfølelse hos bygdefolket.

Fjaler kommune er en kulturkommune med 3 voksenkor, 3 barnekor og en sanggruppe. I tillegg har de etablert en god kulturskole i samarbeid med nabokommunen Hyllestad. Både barnehagene og skolene i kommunen bruker i stor grad sang på hverdagsnivå, men det er varierende fra sted til sted. Fjaler har tiltak for hele livsløpet, fra Musikk ved livets begynnelse for de minste, til Musikkterapi for demente på eldreinstitusjonene.

 

Lokal sangarv skaper samhold

Tekstene etter Jakob Sande (Det lyser i stille grender, m.fl.) har gitt liv til en rik, lokalt forankret sangarv i Fjaler. Mange av disse er velkjente for bygdefolket, og brukes ofte til allsang. Som del av det å bli en syngende kommune, ønsker Fjaler å legge til rette for mer samlende- og inspirerende allsang i sammenhenger der folk møtes.

 

SANG SOM VERKTØY FOR INTEGRERING

Kommunen har også planer om å kartlegge hvilke andre lokale viser og musikkstykker som finnes i området, med mål om å utvide sangrepertoaret. Vestlandsbygda vil også bruke mer sang som et aktivt virkemiddel i integreringen av flyktninger.

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Fjaler:

 • Integrere flyktningene i eksisterende lokale kor
 • Kor for utviklingshemmede
 • Sangsamlinger for eldre på Tunkafèen
 • FARGESPEL sammen med Førde kommune

Koordineringsgruppa:

 • Ingeborg Tysnes (kultursjef)
 • Mark Taylor (kantor)
 • Ole Jakob Nedrebø (kulturskulerektor)
 • Inga Haaland (folkehelsekoordinator)
 • Ida Magnussen (flyktningekonsulent)
 • Elfrid Solheim (barnehage)
 • Guro Osland (skule)

Kontaktperson: Ingeborg Tysnes, ingeborg.tysnes@fjaler.kommune.no, 57 73 80 44/988 65 054

 

Tekst: Ingeborg Tysnes og Signe Sannem Lund

Harstad

 

 • Fylke: Troms
 • Antall innbyggere: 24 695
 • Sangpersonligheter: Stine Mari Langstrand, Audun Iversen, Hamida Kristoffersen, Lars Bremnes, Kristian Kristensen, Thea Floer Kulseng, Sigrun Loe Sparboe, Dag Erik Enoksen, Magnus Wærness, ordfører Marianne Bremnes
 • Syngende kommune siden: 2014 

Harstad satser sterkt på sang

Syngende Harstad kommune bygger på en rik sangtradisjon, og satser sterkt på både opplæring, utøvelse- og opplevelse av sang.

Kystbyens solide sangtradisjoner var et godt utgangspunkt for etableringen av Harstad som Syngende kommune. I tillegg til et rikt kor- og sangtilbud for folk flest, har store institusjoner som Festspillene i Nord-Norge og Harstad kulturhus skapt grobunn for en omfattende satsning på sangopplevelser i byen. Her møtes både lokale, nasjonale og internasjonale artister, med musikalske oppsetninger og tilbud som er tilpasset alle aldersgrupper.

 

sangaktiviteter BARN OG UNGDOM

Byens barn og unge får opplæring i utøvelse av sang gjennom Harstad kulturskole og Ungdommens hus. I tillegg finnes det en god del frivillig- og privat organiserte barnekor og sangaktiviteter for barn og ungdom.

 

FOKUS PÅ SANG I ELDREOMSORGEN

Kormiljøet for den voksne delen av befolkningen er også levende og variert. Harstad har blant annet et eget pensjonistkor med aldersspenn fra 65 til 92 år. Sang er en del av eldreomsorgen i kommunen gjennom ordningen Den kulturelle spaserstokken. I tillegg arrangeres sangstunder i regi av institusjonene selv og andre frivillige.

 

 Harstad har sin egen multikulturelle festival, Multicultura. Foto: Tone Anita Karlsen

Harstad har sin egen multikulturelle festival, Multicultura. Foto: Tone Anita Karlsen

SANG SOM VERKTØY FOR INKLUDERING

Innenfor programmet Sang og inkludering har Harstad også sin egen multikulturelle festival, Multicultura, hvor innbyggere med opprinnelse fra mange ulike nasjoner går sammen om en forestilling i Harstad Kulturhus.

 

vil nå ut til alle

Syngende kommune - prosjektet har bred støtte fra kommunens ledelse. Målet for prosjektet er å nå ut også til mennesker som vanligvis ikke oppsøker sangaktivitet i hverdagen, og slik sett invitere et bredere publikum inn i sangens verden. Tanken er at sangaktivitet kan være en naturlig og vanlig del av livet- og hverdagen, og musikalske tiltak som lett kan kombineres med det arbeidet som allerede gjøres i kommunen er derfor prioritert.

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Harstad:

 • Harstads sangrepertoar samlet i sangboka «Harstad synger» (utgitt 2016).
 • Salt og Pepper CD – fra barnehagebesøk av fribymusiker Abazar Hamid og musikklærer Jostein Lillegård.
 • Multikulturelt kor – HOPE
 • Kor i huleste – kor for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Syngende parkeringsplass – En unik parkeringsautomat, Sangomaten, ble laget i forbindelse med lanseringskonserten for «Harstad synger» der befolkningen fikk anledning til å betale gratis på den syngende parkeringsplassen, mot at de sang for parkeringsbilletten.
   


NYHETER FRA SYNGENDE HARSTAD:

Koordineringsgruppa:

 • Tone Karlsen/Maren Aurebekk (vikar for kulturrådgiver og hovedkontakt)
 • Linda Liljevangen (avdelingsleder Harstad kulturskole)
 • Elina Plucker (kulturarbeider Bergsodden sykehjem)
 • Abazar Abdul Bagi Hamed Musa (Fribymusiker i Harstad)
 • Mona Paulsen (HMS-ansvarlig i Harstad Kommune
 • Vigdis Motrøen (Frivillighetssentralen)
 • Dag-Erik Enoksen (kordirigent og utøvende sanger)
 • Anne-Grete Roulund (koordinator fritidstilbud til utviklingshemmede)
 • Stig Gudmundsen (avdelingsleder ved Harstad voksenopplæring)

       

 

        

Kontaktperson: Tone Anita Karlsen, tone.karlsen@harstad.kommune.no, 77 02 62 64

 

SYNGENDE HARSTAD PÅ FACEBOOK

 

 

 

 

 

Tekst: Tone Anita Karlsen og Signe Sannem Lund

Klepp

 • Fylke: Rogaland
 • Antall innbyggere: 19042
 • Sangpersonligheter: Berit Mæland, Calle Fjogstad, Skambankt
 • Har vært Syngende kommune siden: 2015

 

 

 

Samarbeider om å spre sangglede

Klepp bygger sitt Syngende kommune-prosjekt på et prinsipp om at sangglede best kan spres gjennom samarbeid mellom frivillige og kommunale krefter.

Syngende Klepp kommune arbeider for å fremme sanglede og bruk av sang - på ulike arenaer, for ulike målgrupper, i ulike aldre. 

Kystkommunen samarbeider derfor tett med både musikkorganisasjoner og kor for å etablere et solid sangmiljø som bygger på eksisterende lokale ressurser på feltet. 

 

STØTTER LOKALE SANGTILTAK

Som del av denne satsningen er kulturskolen og ungdomskultursenteret Axis viktige arenaer for samarbeid.  Skolene og barnehagene er også en del av prosjektet, der lærere og barnehagetilsatte oppfordres til å synge i arbeidshverdagen. Kommunen samarbeider også med lokale eldreinstitusjoner i sitt arbeid med å fremme budskapet om mer sang i dagliglivet. I tillegg støtter kulturavdelingen opp under sentrale ressurspersoner og andre aktuelle aktører som arbeider innenfor sangfeltet.

 

KARTLEGGING OG SATSNING

Kommunen har spesiell fokus på utprøving og kartlegging av effekten av de ulike tiltakene. Slik etableres en oversikt over hvilke prosjekter som egner seg best til videre satsning.

 

 

Eksempler sangtiltak i Syngende Klepp:

 • Kurs for barnehager av Guri Årsvoll.
 • Skoleelever som har allsangstunder på eldreinstitusjoner.
 • Det store korslaget – interkommunal korkonkurranse og korhappening for ungdom i kommunen.
 • Allsang på møter og arrangementer i kommunal regi. 
 •  

Koordineringsgruppa:

 • Jan Bekkum, kulturskolerektor
 • Ulf Ludvigsen, kultursjef
 • Liv Øvregaard, frivilligkoordinator
 • Astrid E Lunde, rektor
 • Sissel Johannessen, konsulent
 • Sigrid Sofie Kvadsheim, lærer

Kontaktpersoner: 

Ulf Ludvigsen, ulf.ludvigsen@klepp.kommune.no, 994 44 829

Jan Bekkum, jan.bekkum@klepp.kommune.no,  51 42 98 68

 

Tekst: Ulf Ludvigsen/Jan Bekkum og Signe Sannem Lund

Målselv

 • Fylke: Troms
 • Antall innbyggere: 6599
 • Sangpersonligheter fra kommunen: Åse Nordmo Løvberg, (operasanger (1923 - 2013)), Anne Nymo-Trulsen (vokalist i Hekla Stålstrenga), Heidi Solheim (vokalist i Pristine og Dinosaus), Ronny Klo (artist), Henrik Sandnes (frontmann i Senjahopen), Tonje Unstad (visesanger), Lena Jinnegren (vokalist og landsdelsmusiker for Troms), Fredrik Stangnes (rapper), Kyrre Krøger Vanebo (musikalartist), Dagfinn Hansen (gitarist og sanger), Ida Løvheim (vokalist).
 • Har vært Syngende kommune siden: 2015

 

Målselv synger for bedre helse, trivsel og samhold 

Syngende Målselv kommune ser sangen som verktøy for å skape bedre helse, trivsel, tilhørighets- og identitetsfølelse hos sine innbyggere og tilflyttere.

Målselv har lenge sett at sangen forsvinner fra flere lag i samfunnet; offentlige møter, åpne arrangementer, eldresentre, skoler, barnehager og ikke minst i de tusen hjem! Gjennom Syngende kommune-prosjektet vil de endre denne trenden, og styrke sangens stilling i både kommunale institusjoner, men også inn i de brede samfunnslagene.

 

VIL LYKKES GJENNOM SAMARBEID

For å lykkes med en bred mobilisering for Krafttak for sang i lokalsamfunnet, vil kommunen samarbeide med bl. a. den lokale helsestasjonen, asylmottaket, DKSS og grunnskolene. På de ulike eldreinstitusjonene i kommunen synges det også alltid fellessanger ved konserter for Den Kulturelle Spaserstokken. I tillegg brukes allsang under de ukentlige samlingene for psykiatritjenesten. Og selvsagt innledes alltid kommunestyremøter i Målselv med sang! 

 

BRUKER LOKALE FAGRESSURSER

Kulturskolens lærerstab er også deltagende i gjennomføringen av tiltakene, for å sikre at faglige ressurspersoner får en sentral rolle i prosjektet. Spesielt er kulturskolens vokallærerstilling knyttet til arbeid med å utvikle Målselv som Syngende kommune. Fagerlidal skole og Mellembygd kultur- og oppvekstsenter ble også Syngende skoler i 2015, og har som ledd i dette implementert sang i lærernes- og elevenes skolehverdag.

 Band for asylsøkere

Band for asylsøkere

Eksempler på sangtiltak i Syngende Målselv:

 • Babysang i samarbeid med kateket og kulturskolen
 • Band for asylsøkere
 • Ungdomskoret – MOT

 

 

 

Koordineringsgruppa:

 • Asbjørg Utby, enhetsleder Enhet for kultur og idrett
 • Lise Tråsdahl, leder Frivilligsentralen i Målselv
 • Sigbjørn Solvang, kantor Målselv menighet
 • Marit Fossen, kulturkonsulent Syngende kommune, Den kulturelle skolesekken og – spaserstokken

  Kontaktperson: Marit Fossen, marit.fossen@malselv.kommune.no, 958 02 300

 

Tekst: Marit Fossen og Signe Sannem Lund

Namsos

 • Fylke: Nord-Trøndelag 
 • Antall innbyggere: 13010
 • Sangpersonligheter fra kommunen: Odd Vannebo, Stein Ingebrigtsen, Åge Aleksandersen, Terje Tysland, Bjarne Brøndbo, Thomas Brøndbo, Askil Holm, Chand Torsvik, Stina Moltu, Amanda Kamara, Kine Kvalstad, Ronny Grannes.
 • Syngende kommune siden: 2014

Namsos - et syngende kulturlaboratorium!

Med sin brede og solide satsning på sang, er Namsos blant pionerene i Krafttak for sangs Syngende kommuner.

Namsos kommune er aktiv deltaker i kulturnettverket Byer i Midt-Norge, og blant pionerene i Krafttak for sangs Syngende kommuner. Kystbyen er i tillegg en av fire Europeiske byer i EU-prosjektet Singing Cities - et pionerprosjekt som skal sikre bred og solid satsning på sang innen alt fra sangopplæring, til tilrettelegging for konserter og sangarrangementer. 

 

SOLID SATSNING PÅ SANG

Bykommunen har fått i oppdrag av Stortinget å være et «kulturlaboratorium i perspektivet fra vogge til grav». Som ledd i dette arbeider Namsos for å skape bedre grobunn for inkludering, deltaking og mangfold gjennom aktiv bruk av sang og musikk. De ulike sangtilbudene skal bygge på både kommunale- og private initiativ, der dugnadsånd står sentralt. Lokale aktører i alle aldre deltar både som deltagere, kursholdere og publikum, og målet er å skape tilbud både for profesjonelle sangere og amatører. 

 

KULTURELLE TILBUD FOR ULIKE BEFOLKNINGSGRUPPER

Ved siden av å legge til rette for oppblomstringen av en rekke aktive artister og kor, har Namsos også tilbud til utsatt ungdom (Kulturpatruljen). I tillegg til dette har mennesker med funksjonsnedsettelse (Teater nonStop) også egne sangaktiviteter i kommunal regi. Kommunen har også lagt til rette for flere aktiverende og sosiale sangtilbud for både tilflyttere og seniorer, der både kulturtilbudet KUBEN, Den Kulturelle Spaserstokken og Syngende eldreinstitusjoner er planlagte tiltak for sistnevnte gruppe.

 

SANG OG MUSIKK FOR DE MINSTE!

Namsos kommune bidrar til at det synges mer i barnehagene og skolene, og satser generelt på flere kulturtilbud for hele befolkningen. Skolene gjennomfører blant annet Skolenes sangdag, med egne forstillinger både lokalt og i kulturhuset. Dette resulterer i årlige, tradisjonsrike konserter, musikaler og revyer i regi av elever og lærere. Namsos minste har også en egen musikkbarnehage, som legger opp til hverdagslige sangaktiviteter for barn og ansatte. Otterøy skolekor fikk i 2015 Midtnordisk kulturpris for sitt kulturelle arbeid.

 

 

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING

Planlegging og gjennomføring av Syngende kommune-prosjektet integreres som del av det kommunale tjenestetilbudet i Namsos. Vedtaket om at kommunen er et syngende samfunn (Singing City) ble fattet av kommunestyret i mars 2015. Planleggingen tar utgangspunkt i sentrale mål for utvikling av syngende lokalsamfunn. Kommunens kulturelle aktivitetsnivå og satsningsmuligheter styres både av tilgang til nasjonale utviklingsmidler, men også av den kommunale økonomien.

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Namsos:

 • Mangfold i musikk – babysang og inkludering gjennom deltaking.
 • Kommunens sangskatt - det er registrert 1300 tekster og sanger. Atterljom er første CD-utgivelse med lokalhistorisk materiale, tekster, musikk, artister
 • Sangprogram hver annen uke ved Vestre havn bo og servicesenter.
 • Lyden av Høknes – konsert 4. og 7 trinn Høknes skole i kulturhuset
 • Hvert tredje år arrangeres Vrimmel - et samarbeid med fylkeskommunen som omfatter aktiviteter med om lag 1600 barn og unge.
 • Woodlandfestivalen er årlig og presenterer internasjonale artister sammen med nasjonale og lokale artister

Koordineringsgruppa: 

 • Kine Kvalstad, artist, sangambassadør
 • Knut Storeide, assisterende oppvekstsjef
 • Mona Fossland, lærer/dirigent/sangambassadør
 • Ann Evy Duun/Terje Vie, Namsos kommunale kulturskole
 • Terje Tranaas, musiker/produsent
 • Sissel Pettersen, helsekoordinator i Midtre Namdal samkommune
 • Terje Adde, seniorrådgiver kultur/koordinator, leder av koordineringsgruppa

Kontaktperson: Terje Adde, terje.adde@namsos.kommune.no, 959 88 134

 

Tekst: Terje Adde og Signe Sannem Lund

 

NYHETER FRA NAMSOS

Sauherad

 • Fylke: Telemark
 • Antall innbyggere: 4338
 • Sangpersonligheter: Jorid Vale, Janne Severinsen, Lise Mette Møllerbråten, Ole Arnfin Hagen, Bjørn Otto Halden, Henrik Ødegaard, Bruno Hageman, Halvor Bringa, Norill Mallasvik, Bjørn Edmund Fostveit, Helene Haukvik, Jenny Brynsholmen.
   
 • Syngende kommune siden: 2015

 

Sangen samler Sauherad!

Kommunen vil sikre at både små og store får oppleve sangens gleder i hverdagen - også på tvers av aldersgrupper.

Sauherad kommune har et rikt kulturliv med lange tradisjoner for folkesang, der kulturadministrasjonen og bygdas dugnadsånd er sterke pådrivere. Befolkningen kan også hente inspirasjon fra en rekke lokale viser som er samlet i Folkemusikkarkivet i Telemark

Tidligere var det både damekor og mannskor i bygda, senere blandakor, kantori og barnekor. I dag er det regelmessige allsangkvelder i regi av Ungdomslaget, og forsanggruppe med middelaldersanger i kirken. De minste samles til sangstund med barnekoret Soul-Children. 

Sang i skole og barnehage

Sang har i flere år hatt en sentral plass i skolehverdagen på småskoletrinnet på Sauherad barne -og ungdomskole. Elevene opptrer som «Eplekor» på Norsk Eplefest i september hvert år, og har plan for månedens sang og «Fellesbeite» som sikrer sangglede på hverdagsnivå.

Barnehagene bruker også sang etter tema og årstider, og drar på sangbesøk til eldreinstitusjonene flere ganger årlig. Elevene får også delta på undervisningsopplegg i regi av Den kulturelle skolesekken og Evju Bygdetun, der sang har en selvsagt plass. Evju Bygdetun inviterer hver høst til Sommarviku for barn frå 7 – 12 år, der lokale sanger og sangleker er en sentral del av opplegget.

Syngende kulturskole- og samfunnsliv

Sauherad kulturskole underviser i sang, og har flere årlige konserter med sang og samspill, der elevene blant annet synger på eldreinstitusjonene to ganger i året. Den kulturelle spaserstokken i Sauherad har også månedlige konserter på eldreinstitusjonene. Allsang hører naturlig til både på møtene i Pensjonistutvalget på Furuheim, og under Sauherad diakoniråd sine formiddagstreff på Menighetshuset. Saude og Nes sokn arrangerer også kurs i babysang. Helsepersonell mottar også sangkurs med Jorid Vale fra Kulturskolen. 

Sangambassadører

Sauherad har egne sangambassadører som leder sang på møter i Kyrkjestaben, Redd Barna, Sauherad Bygdekvinnelag, Sauherad historielag, «Lyst på livet» gruppene, Pensjonistlaget, i Diakoniforreningen, Sauherad kulturnettverk og kommunestyremøtene før sommer og jul. Våren 2016 arrangerte inspirator Marianne Tovsrud Knutsen en kursdag for lærere og elever på mellomtrinnet på Sauherad barneskole. Målet var å inspirere elever og lærere til å etablere sangambassadører i alle klasser fra høsten 2016.

I Sauherad har de også et sangårshjul med månedlige presentasjoner av sanger i det lokale menighetsbladet. Sangen blir presentert ved tekst, musikk og fortellinger om sangen. Folk fra bygda skriver også om sitt personlige forhold til sangen. (Helsing, se side 82)

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Sauherad:

 • Sangskatten i Sauherad – CD innspilling av lokale sanger og sanger som er kjære for folk i kommunen.
 • «Kraftkor» rett etter skoletid for 4. – 7. klasse.
 • Sangbeite mellom Gvarv Barnehage og Sauherad Bygdeheim hver uke
 • Sang i norskopplæringen for fremmedkulturelle
 • Sanghalvtime på Sagavoll folkehøgskole

NYHETER FRA SAUHERAD

Koordineringsgruppa:

 • Norill Mallasvik, Sauherad barne og ungdomskole
 • Martin Ytreland, eldreomsorgen
 • Linda Fredriksen, Gvarv Barnehage
 • Ivar Solbu, kyrkja i Saude og Nes
 • Bruno Hageman, kantor i Sauherad
 • Aslak Gunheim, Nes frilynte ungdomslag
 • Gunhild Kleven Ripegutu, Sauherad Bygdekvinnelag/ Redd Barna Sauherad
 • Janne Severinsen, musikklærer Sagavoll folkehøgskole
 • Helene Waage, terapeutisk musiker, ansatt i Mysja skolen.
 • Trond Arne Karsrud, musiker og bygdemenneske
 • Trond Villa, Sauherad kulturskole
 • Jorid Vale, forsanger i kommunen, Sauherad kulturskole og Evju Bygdetun

Kontaktperson: Jorid Vale, jorid.vale@sauherad.kommune.no, 932 09 355

 

 

Tekst: Jorid Vale og Signe Sannem Lund

Surnadal

 • Fylke: Møre og Romsdal
 • Antall innbyggere: 5969
 • Sangpersonligheter: Henning Sommerro (komponist og utøver/artist), Sigrid Vetleseter Bøe (operasolist), Bernt G. Bøe (mangeårig kantor, kordirigent, komponist), Elin Persson (kormester v/Operaen i Kristiansund)
 • Syngende kommune siden: 2015

 

Satser på unge sangstemmer

Surnadal satset på sang i skolen, og ble Årets kulturkommune i Møre og Romsdal. Nå vil de spre sangglede til alle innbyggerne sine.

 

Surnadal var i 2012 årets kulturkommune i Møre og Romsdal, mye på grunn skolenes arbeid med lokale sangprosjekter. Disse er nedfelt i kommunens planverk, og har blitt en sentral del av områdets langvarige og systematiske sangsatsning.

 

LANGVARIG SANGTRADISJON

Surnadal har flere gode prosjekter for barn og unge; mens 5.klassetrinnet ved Surnadal skole har utviklet «Give me 5»,  har 10. klassetrinnet også arbeidet hardt med «Storprosjektet». Resultatet er at alle elevene deltar i en store oppsetninger der sang og dans står sentralt.  I 2015 var det 14. året ”Storprosjektet" ble gjennomført med den egenproduserte forestillingen «Milleniumsbarna», og bygdefolket mener absolutt at satsningen også har resultert i russerevyer av veldig høy kvalitet. I tillegg til dette har Øye skule blitt en Syngende skole.

 

ET RIKT KORTILBUD

Den interkommunale kulturskolen for Indre Nordmøre er en viktig faktor for musikk og sangglede i Surnadal, og har ca. 500 elever. I 2014 ble det startet opp et nytt ungdomskor, Young Voices. Dette er en viktig tilvekst til et stort og aktivt kormiljø, der Tordenskjold Songlag, Songkoret Tormod, Todalskoret, Åsskard Kyrkjekor, VOX, Stangvik jentekor, Bøfjorden Mannskor og Åsskardkoret er eksempler på kortilbud for bredere lag av befolkningen. I tillegg til korvirksomheten i Surnadal har fjordkommunen organisert babysang i kirken. De eldste kan også nyte sangens gleder under faste allsanginnslag på kulturhuset hver fredag i regi av ”Eldre hjelper Eldre”.

 

bruker sangen til inkludering og samhandling

Sang i helse -og integreringsarbeid representerer et nytt satsningsfelt for kulturkommunen Surnadal. Også når det gjelder mottagelse og inkludering av tilflyttere, ser fjordkommunen at sang og kultur kan være et viktig verktøy - både på tvers av språk, kulturer og aldersgrupper. I tillegg ønsker de å hente frem igjen de lokale sangtradisjonene og kulturminnene, gjennom å blant annet ta vare på gamle, lokale sangleker, bånsuller og regler.

 

KNYTTER SAMMEN EKSISTERENDE SANGKREFTER

Det er kormesteren ved Operaen i Kristiansund, Elin Persson, som er leder av koordineringsgruppa i Surnadal. Kommunen samarbeider ellers med de kommunale skolene, voksenopplæringa, kirken, sangkorene i kommunen og frivillige organisasjoner om å være en Syngende kommune.

 

Eksempler på tiltak i Syngende Surnadal:

 • Sangprosjekter i skolene (i samarbeid med kulturskulen)
 • Internasjonalt kor, sangstund i forbindelse med voksenopplæringa
 • Sanggrupper med akkompagnement på ulike avdelinger på sykehjemmet.
 • Sangskatter/fellesrepertoar fra Surnadal
 • Planlagt oppstart av skolekor/barnekor høsten 2017

Koordineringsgruppa:

 • Elin Persson – kormester v/ Operaen i Kristiansund – leder av koordineringsgruppa
 • Britt May Hollås – sykepleier v/ Surnadal Sjukeheim
 • Ragnhild Dahl – lærer v /Øye skole og Surnadal Ungdomsskole
 • Elisabeth Gjørsvik – lærer v/ Kulturskolen på Indre Nordmøre
 • Else B. Andresen – frivillig, leder av Folkeakademiet lokalt, korsanger
 • Lilli Husby – einingsleier for kultur i Surnadal kommune

Kontaktperson: Elin Persson, elinpers@online.no, 911 12 416

 

Tekst: Elin Persson og Signe Sannem Lund

Søndre Land

 • Fylke: Oppland
 • Antall innbyggere: 5758
 • Sangpersonligheter: Bjørg Varpstuen, Håkon Solum, Mattis Myrland og Birgitte Rosenberg  Sissel Kyrkjebø bor i Søndre Land.
 • Vært Syngende kommune siden: 2015

 

 

Bygger på lange sangtradisjoner

Vesle Søndre Land kommune har mange kor, og bred tradisjon for sang i mange sammenhenger. Det bruker de som springbrett inn i Syngende kommune-prosjektet.

 

Søndre Land hadde to tydelige delmål for sin deltagelse i Syngende kommune-prosjektet; innlandskommunen ville både se med «nye briller» på eksisterende sangprosjekter, og ikke minst bli flinkere til å prioritere sang der det var potensiale for dette. Prosjektet er allerede innfelt i kommunens handlingsplan, og ambisjonen er at det skal skape rom for nye, varige sangtradisjoner i bygda.

 

BYGGER OPP UNDER EKSISTERENDE TILBUD

Søndre Land har et rikt kulturliv og mange kor. Kommunen ønsker derfor å bygge opp under sangtilbudene som allerede eksisterer, så vel som å starte opp nye prosjekter. Både korbevegelsen, politikken, helsevesenet, ungdomsrådet og skolene vil slik sett bli sentrale samarbeidspartnere i arbeidet med å bygge opp en aktiv Syngende kommune.

 

 

SANG FOR STORE OG SMÅ

I dag har kommunen to mannskor, i tillegg til kirkekor, blandakor og barnegodspel. Søndre land tilbyr også sangaktiviteter for beboere i institusjon, på eldresenter og dagsenter, med mål om at dette skal gi bedre trivsel, helse og samholdsfølelse. Det synges ellers mye i skolene og barnehagene, med sangambassadører som et prosjekt i barneskolen. Barne- og ungdomsteateret har også skarp fokus på sang, og har med en sanglærer i tillegg til teaterinstruktøren. De aller minste kan delta på babysang, som i sin tur også skaper en aktiv og trivelig møteplass for både barn og nybakte mødre. Bygda har ellers mange dyktige sangere - både amatører og profesjonelle - som vil kunne fungere som ressurspersoner for prosjektet.

 

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Søndre Land:

 • «Operasjon Damekor» - Damene i mannskorbastione
 • Sang i integrering av flyktninger – Åpne korøvelser og gratis konsertbilletter.
 • Sangambassadører i skoleklassene
 • Videodokumentasjon av hele prosjektet
 • Jul i Søndre Land

Koordineringsgruppa:

 • Jens A Mørch – Sangentusiastisk lege med fokus på folkehelseperspektivet
 • Jan Tore Dreier – Korsanger og musikklærer på ungdomsskolen
 • Linda C – Trosopplærer i kirken og leder av babysang og barnegodspel
 • Lars Kristian Evensen – Sangleder for tirsdagskoret og hjelpeinstruktør i MODIG (Tilrettelagte sangtilbud)
 • Birgitte Rosenberg – Prosjektleder for Syngende Søndre Land.

Kontaktperson: Birgitte Rosenberg: birgitte.rosenberg@gmail.com, 909 97 930

 

 

 

Tekst: Birgitte Rosenberg og Signe Sannem Lund

Vestre Slidre

 • Fylke: Oppland
 • Antall innbyggere: 2168
 • Sangpersonligheter: Marit Strømmen, Johanna Fuglesteg, Trine Geicke Kolbjørnshus, Caroline Synvis, Silje Hjellemarken Helland, Gudbrand Heiene, Odd Arne Erlandsen, Susanne Engelmann, Elisabeth Myhre, Jan Henrik Bakke.
 • Vært Syngende kommune siden: 2015

 

Vil "blåse støvet av" allsangen!

Vestre Slidre jobber for å styrke sanggleden blant hele kommunens befolkning. Målet er å endre allsangens "støvete" rykte.

 

Vestre Slidre vil finne tilbake til sangen gjennom å utvikle lokalt forankrede arbeidsformer og tiltak som kan gi varig effekt. Som Syngende kommune ser de det som naturlig å samarbeide med et bredt utvalg av institusjoner, lag og foreninger for å nå målene de har satt seg.

 

samarbeider bredt

Det er mange etablerte- og nyetablerte kor med inspirerende dirigenter og lederskikkelser i kommunen, og allsangtradisjonen stiller sterkt i en rekke institusjoner. Kommunen ser ellers at det må mer langsiktig arbeid til for å endre det "støvete" rykte allsangen har fått hos andre deler av befolkningen. Gjennom samarbeid med blant annet Røn bygdekvinnelag, biblioteket, frivillighetssentralen, folkemusikklaget, folkeakademiet, Vestre Slidre songlag og koret Kurve ønsker de å nå ut til bygdas sangentusiaster, men også til nølerne.

 

sang for de yngste

Som ledd i satsningen på sang, har kommunen blant annet tilsatt en ny sanglærer i kulturskolen. Målet er å styrke sangtilbudene ytterligere med hennes kompetanse, og flere av tiltakene er allerede veldig populære. Ut over dette samarbeider kommunen med både skolene og barnehagene for å sikre at bygdas yngste også får ta del i sangens gleder. Grendehusene er også sentrale støttespillere når det gjelder å nå ut til både barn og ungdom.

 

 

pratisk samarbeid

Koordineringsgruppa i Vestre Slidre består kun av to personer, og med felles kontor er det grobunn for å utvikle nye innfallsvinkler, idéer og tiltak. Vestre Slidre er en liten kommune, og dette gjør heldigvis arbeidet med å styrke sangkulturen i kommunen ganske oversiktlig. Både kulturskolen og inspirerende dirigenter i kormiljøet blir sentrale støttespillere i å få ulike kommunale institusjoner med på det Syngende kommune-prosjektet. 

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Vestre Slidre:

 • Oppstart av juniorkor (2. - 5. klasse. Etter skoletid)
 • Allsangkvelder i grendehusene (4 ganger i året)
 • Oppstart av skolekor (1. – 4. klasse. I skoletiden)
 • Sangprosjekt i Ungdomsskolen (Obligatorisk opplegg i samarbeid med sanggruppa PUST
 • Allsang til kommunestyremøter
 • Allsang ved kulturskolekonserter

  Koordineringsgruppa:

  • Gudbrand Heiene (Leder for kulturkontoret og rektor i kulturskulen), epost: gudbrand.heiene@vestre-slidre.kommune.no, 413 35 496
  • Susanne Engelmann (Krafttak for sang-koordinator på kulturkontoret og inspektør i kulturskolen), epost: susanne.m.engelmann@gmail.com

   

   

  Tekst: Susanne Engelmann og Signe Sannem Lund.

  Vinje

  • Fylke: Telemark
  • Antall innbyggere: 3727
  • Sangpersonligheter: Sondre Bratland, Ingebjørg Bratland, Odd Nordstoga, Aasmund Nordstoga, Ellen Nordstoga, Inger Lien, Marte Nordjordet, Hillborg Romtveit, Øyunn Romtveit 
  • Syngende kommune siden: 2014

   

  Vil videreføre lokale sangtradisjoner

  Syngende Vinje kommune jobber aktivt for å forbedre og synliggjøre både sangtiltakene og sangskatten i kommunen.

   

  Innlandskommunen Vinje har fostret mange populære sangpersonligheter i nasjonal skala, og folkemusikken kan sies å være en fellesnevner for flere av disse. Kommunen samarbeider nå med både kulturskolen, det lokale musikklivet, Folkeakademiet og kirken om å være en Syngende kommune. Det felles målet er å legge til rette for et levende sang-og musikkliv i området, der eksisterende tiltak danner fundament for satsningen. I tillegg vil kommunen blåse liv i områdets sang- og kulturskatt, så denne blir tilgjengelig for alle - også de yngre generasjonene. 

   

  sangglede for alle

  Kommunen ønsker å få både små og store til å synge mer. Dette har resultert i samarbeid med både barnehager, skoler og eldreinstitusjoner, der disse oppfordres til å ta et krafftak for sang. Et eksempel her er Syngende eldreinstitusjoner i Rauland og Åmot, der målet er å skape bedre trivsel, helse og samholdsfølelse for de eldste. I tillegg til dette har kirken jevnlige salmekvelder og konserter. Kommunen har også to lag som samles til allsang en gang i måneden. Vinje songlag har eksistert i over 50 år, men tar en pause i 2017.

   

  viderefører kulturarven 

  Vinje kommune har klare ambisjoner om å videreføre og tilgjengeliggjøre lokale sangtradisjoner for de yngre generasjonene. Skolene og barnehagene har et bevisst forhold til sangen, og oppfordres til å synge mer på hverdagsnivå, men også i aktiviserende forestillinger som skoleavslutninger og i andre høytider. Kulturskolen har stor sangaktivitet, og mange workshops hvor man lager egne sanger. I tillegg tilbyr høyskolen i Rauland sang- og musikkaktivitet i mange sjangre, og sikrer gjennom dette en mer profesjonell tilnærming til kulturlivet i kommunen. Kulturhuset i Åmot huser også en rekke konserter og andre arrangementer, og fungerer slik sett som et viktig kultursentrum i kommunen.

   

  Eksempler på sangtiltak i Syngende Vinje:

  • Viseklubb med allsang på Rauland
  • Levande bok - allsang og dans for innvandrere. Arrangeres ca. hver 14.dag
  • Salmestafett i kirkene
  • Folkemusikkhelg - Samarbeid med kulturskulen og lokale folkemusikklag lagar ein til kurs for barn i kveding, dans, hardingfele, munnharpe og fløyte.