2018

Vestre Toten

Vestre Toten.png

Fylke: Oppland
Antall Innbyggere: 13 369
Sangpersonligheter: Sofie Tollefsbøl(Fieh), Ida Marie Ringerud, Geir Wentzel, Leif Anders Wentzel, Benedikte Narum Jenssen, Gunda Marie Bruce, Aurora Amalie Heimdal, April Rose Sønsteby, Birger Aasland, Stine Mari Forsberg, Hans Vold Vikersveen, Zelma, Tor Amundsen, Stian Amundsen, Lisbeth Eilertsen, Anne Selmer Hoelsveen, Øyvind Hoelsveen, Marius Beck.

Musikklivet i Vestre Toten

Vestre Toten er en kommune med et rikt sang og musikkliv. Det finnes flere band, korps og kor i kommunen, og Fyrverkeriet kulturskole er en aktiv læreinstitusjon og kulturbærer med sine nesten 200 elever.

“Småtrølltreff”

“Småtrølltreff”

Litt over halvparten av befolkningen er bosatt i kommunesenteret Raufoss. Andre tettsteder er Reinsvoll, Bøverbru og Eina. Vestre Toten er den tettest befolkede kommunen i Oppland, og har siden 1870-tallet hatt stor tilflytting som har gitt et stort kulturelt og sosialt mangfold gjennom først fyrstikkfabrikken, patronfabrikken og senere ammunisjonsfabrikken på Raufoss.

Det finnes flere band, korps og kor i kommunen, og Fyrverkeriet kulturskole er en aktiv læreinstitusjon og kulturbærer med sine nesten 200 elever. Kjente musikere som Ronnie Lee Tekrø, Trond Nagell Dahl, Geir, Morten og Leif Anders Wentzel, Dag Stokke, Ida Marie Ringerud, Songs from the sea, Narum, Halgrim Bratberg, Jørun Bøgeberg, Øyvind Gravdahl og stjerneskuddet Fieh kommer alle fra Vestre Toten. Søsknene Narum, fra Eina, har med sine viser satt totning på norgeskartet igjen. Sammen med andre artister fra Østre og Vestre Toten, satte de igang Totenbølgen på 2010-tallet og dialekta er i vinden igjen etter Vazelina Bilopphøggers glansdager på 80-tallet.

FESTIVALER I FLENG

Et ukjent antall konserter og forestillinger, sommerfestivalen 2830, samt Riksteaterets og Teater Innlandets forestillinger arrangeres hvert år i kommunen, og både profesjonelle og amatører er godt representert i musikkmiljøet.

Friluftsfestivalen «Friluftsliv for alle» arrangeres hvert år i september og er en stor nasjonal og kommunal kulturell begivenhet som foregår på friluftsmuseet Stenberg. Amtmannsgården, som står i sin opprinnelighet fra 1790, huset i sin tid Amtmann og Eidsvollsmann Weidemann med familie. Gården har siden 1934 vært museum og her er det igjennom hele året ulike kulturelle arrangementer.

Allsangkveld med Ihle Sangkor

Allsangkveld med Ihle Sangkor

På Eina holder dansesenteret R.E.D til, med Ella Fiskum som foregangskvinne, og her arrangeres det i tillegg til danseoppsetninger, workshops og kurs en internasjonal filmfestival i august: RIFF- Einawood.

EKSEMPLER PÅ SANGTILTAK

 • Fast sangpedagog for eldre og demente på institusjonene

 • Sangertog på Frivilligdagen 1. september

 • « Åpen mic.» Sangkafe i regi av Viseklubben Børre

 • «Litterært kvarter» med allsang på biblioteket hver torsdag

 • Flere Farger Toten

 • Allsang på Friluftsfestivalen

Line Horntveth, Kolbjørn Teien, Lisbeth Eilertsen, Thomas Hildonen og Birger Aasland (Alle fra sangutvalget).

Line Horntveth, Kolbjørn Teien, Lisbeth Eilertsen, Thomas Hildonen og Birger Aasland (Alle fra sangutvalget).

SANGUTVALGET

Anne Selmer Hoelsveen:
anne.hoelsveen@vestre-toten.kommune.no ,90154521, Korta skole

Rakel Bergrud: rakelbhansen@gmail.com, Raufoss skole

Thomas Hildonen:
thmshildonen@gmail.com, 45234370, Raufoss Ungdomsskole

Kari Håkerud:
kari.hakerud@vestre-toten.kommune.no , 91540715, Helse/omsorg

Line Horntveth:
line.horntveth@vestre-toten.kommune.no , 97122711, Kulturskolen og prosjektleder

Lisbeth Eilertsen:
lisbeth.eilertsen@vestre-toten.kommune.no , 47759263, Kulturetaten

Gunda Marie Bruce: gundabruce@gmail.com , 93056504, sanger

Kolbjørn Teien: kolbjornt@gmail.com , 95961304, Raufoss kirke

Birger Aasland:
birger.aasland@vestre-toten.kommune.no ,90225938, Viseklubben Børre

TEMA 2018

 • SATSING 2018: ELDREOMSORG OG ALLSANG

 • FAGDAG 2018: ELDREOMSORG - 27.september med Kristi Stedje

NYHETER

Kongsberg

Kongsberg kommunevåpen.png

Fylke: Telemark
Antall Innbyggere: 27 000
Syngende kommune siden: 2018
Sangpersonligheter: Birgitte Tveiten, KBG Pikekor, Liv Hukkelberg, Hanne Hukkelberg, Ann Carolyn Schlüter, Alexander Løe Myrling, Marianne Tovsrud Knutsen, Susanne Wallumrød Rita Engedalen, Anette Apeland

Stort engasjement

Etter å ha vist stort engasjement for Syngende kommune-programmet i flere år, er Kongsberg endelig en del av prosjektet!

Initiativtager, Veslemøy Fjerdingstad har fulgt Syngende kommune-programmet tett og deltatt på flere samlinger og konferanser allerede før Kongsberg ble plukket ut til å være en Syngende kommune. I Kongsberg har alltid tradisjonssangen stått sterkt, og den lokale folkemusikktradisjonen holdes i hevd gjennom blant annet Sangskattekista.

Varaordfører Kjell Gunnar Hoff overrekker en velfortjent bukett til initiativtaker Veslemøy Fjerdingstad

SANGTILBUD FOR ALLE

Kommunen har mange gode sangtilbud for sine innbyggere.

KOR: Kongsberg blanda kor, Kongsberg kantori, Acta Musica, Kor-int, Åpent kor, Kirkens barnekor, Kongsberg pikekor

GRUPPER: Kvedargruppa Sølvstuffen, Kongsberg viseklubb, Viseklubben Christian

Heidi Hesselberg, kommunalsjef for kultur og velferdstjenester og Eva Tovsrud Knutsen, leder for Kongsberg musikkråd.

Heidi Hesselberg, kommunalsjef for kultur og velferdstjenester og Eva Tovsrud Knutsen, leder for Kongsberg musikkråd.

Storefrikoret på Skavanger skole

Storefrikoret på Skavanger skole


44313016_2228754410743402_4518710271505596416_n.jpg

BARNA I FRONT

Sangskattekista er en årlig begivenhet for 5 og 6-åringene i Kongsberg.

Hvert år samles alle barna som går siste år i barnehagen med 1. klassingene for å synge sammen. Slik får barnehagebarna en mykere og tryggere overgang til skolelivet. fellesrepertoar o og Sang til Lunsj på biblioteket. Kor 7+8, Åpent kor, “Den blå timen” på eldreinstitusjonene

sangutvalget

SANGUTVALG

Veslemøy Fjerdingstad:
veslemoy@fjerdingstad.net

Helle Anina Skou Nygård: Helle.Anina.Skou.Nygard@kongsberg.kommune.no

Irene Bjørnnes:
Irene.Bjornnes@kongsberg.kommune.no

Eva Tovsrud Knutsen:
eva.tovsrud.knutsen@ebnett.no

Kari Løken Thorsen:
kari.loken.thorsen@kongsberg.kommune.no

Inger Marie Holm:
inger.marie.holm@kongsberg.kommune.no

Ellen Holvik Heisholt: ellen.holvik.heisholt@kongsberg.kommune.no

Marit Mork:
maritmork74@gmail.com

TEMA 2018

SATSING: BARN OG UNGE
FAGDAG: BARN OG UNGE med Nora B. Kulset

NYHETER

Sangutvalget.jpg

3600.no

Her er en fin artikkel om oppstartsfesten i Kongsberg.

Midsund, Nesset og Molde

Nesset, Midsund og Molde kommunevåpen.jpg
Molde 1.jpg

Fylke: Møre og Romsdal

Antall Innbyggere:

Molde kommune: 27 000

Midsund kommune: ca 2 000

Nesset kommune:

Sangpersonligheter:

Molde kommune: Hans Iversen, Ole Andreas Silseth, Tove Midtbø Moe, Marit Mordal, Ane Brun, Ann Helen Moen, Ingeborg Hungnes, Jesper Jenset, Beate Mordal

Midsund kommune: Elin Krogsæter, Asgeir Nerbø, Monica Tangen, Solvor Woll, Elin Høgset, Peggy Jenset, Åse Karin Hjelen, Dina Misund, Eldbjørg Raknes

Nesset kommune:

Ny storkommune skal synge seg sammen!

Tenk om “Heile Molde syng” kan bli et kjennetegn for Nye Molde kommune (Nesset, Midsund og Molde)
— Ingvild Marit Aas (leder for sangutvalget)

KULTURLIVET I MOLDE

Amatører og profesjonelle i nært samarbeid er en bevisst verdi og rettesnor i Moldes kulturliv.

En omfattende frivillighet, kulturskolen, med svært kompetente og også utøvende pedagoger, samarbeider med flere profesjonelle institusjoner om kommunens kulturtrøkk! Nye funksjonelle bygg for opplæring og formidling er på plass, og dette skaper gode muligheter for utvikling og samhandling.

Molde har flere SFO-kor, barnekor, ungdomskor og voksenkor.

Kulturskolen har fem sangpedagoger som i tillegg til undervisning dirigerer flere av kommunens kor. Det er høy aktivitet og kvalitet i Moldes kulturliv. Når vi har søkt oss inn i programmet “Syngende kommune”, så er det for å bidra til at sangen befester seg bedre i fellesarenaer som barnehage, skole, omsorgssentra og på våre felles offentlige arenaer.

KULTURLIVET I MIDSUND

Midsund har et variert kulturliv med mange kulturaktive personer, både i kulturskolen og i lokalsamfunnet.

Den lille kommunen har fostret flere nasjonalt og internasjonalt kjente artister. For tida er det 2 kor i kommunen, ett barnekor (1.- 4. klasse), og ett damekor, som har diverse opptredner og arrangement gjennom året. Begge drives gjennom kulturskulen. Kulturskulen drifter også tiltaket “Frem fra glemselen”, et allsang-tilbud for beboere (og andre) på Omsorgssenteret hver 14. dag gjennom året.

Midsund skule har sangglade musikklærere. Elevene har sangprosjekter på omsorgssenteret og i barnehagene, og deltar på Skolenes sangdag.

SANGTILTAK I KOMMUNENE

Molde

 • Allsangkvelder, fri dressur og fri entrè. 3 - 4 treff pr halvår

 • Stort felles Kick-off arrangement 8 september, allsang fra utescene med bl a Are Kalvø som gjest.

 • De fleste barnehager melder seg inn som syngende barnehager

 • Sang i eldreomsorgen starter kursing av 5 omsorgssentra, med fytårnet Råkhaugen omsorgssenter som mentor

 • Skolestarterkor på tvers av alle tre kommunene, 4-500 unger involvert

Midsund

 • Lokalt arrangement og kick-off i Midsund 23. sept. Familie-arr. med grilling, allsang og sang-natursti.

 • Generasjonssang på Omsorgssenteret. Midsund var med på Mads Berg- prosjektet i regi av Krafttak for sang

 • Sang-dager på de to skolene i kommunen, med felles innøvd repertoar for hele skolen

 • Skolestart-kor (5 og 6- åringer), felles med Molde og Nesset

 • Sang i eldreomsorgen ved Midsund omsorgssenter

SANGUTVALG

Medlemmer fra sangutvalget på konferanse om forskning på sang

Medlemmer fra sangutvalget på konferanse om forskning på sang

Prosjektleder: Ingvild Aas, ingvild.aas@molde.kommune.no

Leder Midsund: Åshild Melkeraaen, aashild.melkeraaen@midsund.kommune.no

Leder Nesset: Turid Øverås
turid.overas@nesset.kommune.no

Øvrige medlemmer i Molde:

 • Inger Lise Eidhammer (skole), inger.lise.eidhammer@molde.kommune.no

 • Liv Brakstad (skole)
  liv.brakstad@molde.kommune.no

 • Agnes Mjåset (barnehage)
  agnes.mjaseth@molde.kommune.no

 • Kristin Eidem (eldre institusjon)
  kristin.eidem@molde.kommune.no

 • Ellisif Vestad (frivillig musikkliv)
  ellisif@moldejazz.no

 • Nils Petter Heggem (frivillig musikkliv), nils.petter.heggem@mrfylke.no

 • Cesilie Torheim (kulturskolen)
  cesilie.torheim@molde.kommune.no

 • Marit H Angen (eldre institusjon), marit.hoemsnes.angen@molde.kommune.no

 • Greta Kristensen (barnhage), greta.kristensen@molde.kommune.no

 • Hans Iversen (kulturskolen)
  hans.iversen@molde.kommune.no

Øvrige medlemmer i Midsund:

 • Siv Janne Håseth- Eik (Oppvekst)

 • Leif Arne Lagesen (Helse og omsorg)

TEMA 2018

SATSING: ELDREOMSORGEN, SKOLE
FAGDAG: SKOLE, 7 november med Silje Kleiven og Beate Børli Løkken

NYHETER:

Jondal, Ullensvang og Odda

Odda, Ullensvang og Jondal våpen.jpg

Fylke: Hordaland

Tal på innbyggarar: 11.500

Sangpersonlegheitar:

Ørjan Hartveit, Andrè Søfteland, Tuva Lutro, Maria Digranes, Bente Raaen Widding, Anette Torvund, Anne Karin Stormyr, Laura Buta, Arild Helleland, Herborg Kråkevik, Arne A. Vik

Hardanger er fyllt med kontrastar!

Kontrastar i natur, kontrastar mellom by og land, kontrastar mellom gamal bondekultur, fruktdyrking, sjø- og handelsfart og ein forrykande kortreist industrihistorie.

Her bygger dei merkevare! Med eit behov for å forfriske, aktivere og fornye, vidarefører ein tradisjonane til nåverande og komane innbyggarar.

SONG -OG KULTURLIVET I KOMMUNANE

Både Jondal, Odda og Ullensvang har lange sang- og musikktradisjonar som dei ynskje å halde i hevd.

Det kjem ikkje som noko overrasking at Hardanger er rik på sterke folketradisjonar, sjølvaste arnestaden for ein lang folkemusikktradisjon. Men ein må stadig jobbe med fornying og rekruttering på ulike arenaer. Tradisjonar innan kveding og stev er på vikande front, og dette vil dei prøva å få endra på gjennom dette Syngande kommune-programmet.

ARENAER

Dei har fleire gode, og utradisjonelle song-arenaer i regionen.

Det finnast fleire godt vedlikehalde ungdomshus, store industrihallar og lokalar, som til dømes Kraftstasjonen i Tyssedal og Lindehuset i Odda. Og dei har gamle historiske stover og tun, som Agatunet og Skredhaugen i Ullensvang.

KORLIVET

Sanggleda er stor i både skule og det frivillige musikklivet.

Du finner 6 vaksenkor, 2 ungdomskor og 4 barnekor i den komande storkommuna. I tillegg skal det nemnast at distriktet historisk sett har sterke og stolte korpstradisjonar, sjølv om enkelte synest å slite litt i motbakke nå for tida.

FESTIVALAR

Dei tre kommunane kan også skilte med fleire gode sang- og musikkfestivalar, og arrangement der sang og musikk har sterkt fotfeste.

Sterke produsentar som Hardanger Musikkfest, Blueslaget Lokst Utøve, Litteratursymposiet, Oddakonsertane og Hardangerkoret syt for å gi innbyggarane rikeleg med anledningar til å berre nyte.

DEI GODE SONGTILTAKA

Kommunane har forplikta seg til å sette i gang 4 nye sangtiltak årleg i 3 år. Her er nokre av tiltaka:

 • Allsang i barnehagen

 • Nøringen - opplegg for barnehagar med fokus på lokal folketradisjon

 • Barnekor i grunnskulane

 • Korkaféar

 • Ta den sang og la den vandre - sang/video

 • Helse- og omsorgsinstitusjonane: sang og musikk sett i system

Kultur- og helsearbeidarar frå komande Ullensvang kommune fikk påfyll på fagdag om Sang i eldreomsorgen med kurshaldar Kristi Stedje.

Kultur- og helsearbeidarar frå komande Ullensvang kommune fikk påfyll på fagdag om Sang i eldreomsorgen med kurshaldar Kristi Stedje.

fullsizeoutput_40.jpeg

Eldbjørg Furholt

Er leiar for songutvalet i Odda, og kontaktpersonen med Krafttak for sang

SONGUTVALET

Odda:

 • Anna Maria Kråkevik - Tyssedal barneskole, rektor anna.maria.kraakevik@odda.kommune.no

 • Irene Tvedt Børve - Hestavoll barnehage, avdelings leiar tvedtboerve@gmail.com

 • Ragnhild Helle - Odda kommune, rådgjevar ragnhild.helle@odda.kommune.no

 • Elise G. Bakke - Montèr Odda, butikkmedarbeidar elise.bakke75@gmail.com

Leiar: Eldbjørg Furholt - Odda kulturskule, rektor eldbjorg.furholt@odda.kommune.no

Jondal:

 • Anne Karin Stormyr - Jondal kyrkje, kantor anne.karin.stormyr@kvamnet.no

 • Silje Selsvik Vikevollen - Jondal kulturskule

 • Lajla-Margrete Lindskog Lund - Jondal skule, avdelingsleiar lajlin@jondal.kommune.no

Leiar: Una Eiken - Jondal kulturskule. rektor una.eiken@jondal.kommune.no

Ullensvang:

 • Aagot Lien Bleie - Ullensvang musikkskule, lærar aagot.lien.bleie@ullensvang.herad.no

 • Eli Johanne Hope - Kinsarvik skule, lærar eli.hope@ullensvang.herad.no

 • Inger Elisabeth Aarvik - Ullensvang herad, kantor Inger.Elisabeth.Aarvik@ullensvang.herad.no

 • Kari Skare Storhei - Utneheimen, leiar kari.skare.storhei@ullensvang.herad.no

 • Magnus Opedal - bonde og dirigent
  magnus.opedal@lofthus.no

 • Silje Hveem - Ullensvang kulturskule/ silje.hveem@ullensvang.herad.no

Leiar: Frøy Hagen Petersen - Ullensvang herad musikkskulen, rektor fhpe@ullensvang.herad.no

NYHEITER


Bergen

 • Fylke: Hordaland

 • Antall innbyggere: 277.391

 • Syngende kommune siden: 2018

 • Sangpersonligheter: Christine Gulbrandsen, Sissel Kyrkjebø, Karoline Krüger, Sigvart Dagsland, Jan Eggum, Christine Sandtorv, Elisabeth Moberg, Veslemøy Fluge Berg, Chris Andre Lund, Belinda Olsson Lerøy, Tor Endresen, Ove Thue, Rune Larsen, Kurt Nilsen, Christine Guldbrandsen, Miss Tati, Aurora, Sondre Lerche, Julian Berntzen, Nathalie Nordnes, William Hut, Claudia Scott, Tora Augestad, EPHEMERA, Magnet, Thea Hjelmeland, Kings of Convenience, Karin Park, Josefin Winter, Doddo, Gabrielle, Gabriel Fliflet.

Bergen - en syngende by!

Bystyret i Bergen har vedtatt at byen skal være en internasjonalt ledende amatørkulturby. 

Bergen vil satse på sterke fagmiljøer, basert på kvalitet, kompetanse, deltakelse og engasjement.

Synlighet og markedsføring, rekruttering, produksjonsmiljø og deltakelse, så vel som øvings- og fremføringslokaler er viktige områder for å lykkes. Det å bli en Syngende kommune er en del av satsingen på amatørkulturen!

Bergen kommune jobber også strukturelt med å spre sangaktiviteter og kompetanse i kommunen. I 2018 er det sterk satsing på skolene!

RIK KORTRADISJON

Bergen kommune har en rik kortradisjon med et høyt antall kor rundt om i byen.

Mange av korene er organiserte i ulike korogranisasjoner. Ambisasjonsnivået i Bergens kormiljø er generelt høyt, og man kan lett finne et kor basert på eget ferdighetsnivå. De fleste korene bruker ressurser på profesjonelle dirigenter og instruktører, og byen har et godt faglig miljø for kordirigenter.

Siden 2013 har Bergen kommune være et aktiv bidragsyter til Ung i Kor Vests prosjekt “Barn synger” som har som formål å etablere livssynsnøytrale barnekor i alle bydeler, dels for å sikre tilgangen til et kortilbud også utenfor kirkene for de som ønsker det, men også for å øke andelen barne- og ungdomskor i bydelene generelt.

Kor på høyt nivå

Det norske vokalensemblet Edvard Grieg kor er residensensemble ved Edvard Griegs hjem, Troldhaugen. Koret har et svært variert repertoar og de er ofte å høre sammen med Bergen Filharmoniske orkester og som kjerne i koret ved Bergen Nasjonale operas oppsettinger.

Edvard Grieg kor driver virksomheten “Møt koret” der andre kor kan få nyttige tips og råd i møte med profesjonelle aktører. Det blir laget en skreddersydd pakke som kan inneholde innstuderingsteknikk, gehørtrening, musikalsk coaching eller øving i stemmegrupper.

VARIERT TILBUD

Godt tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.

Linken aktivitetshus og Sydnes aktivitetshus har ansatt en musiker som driver husband, sanggrupper, musikk-kafeer osv . Det arrangeres også sangaktiviteter i noen av de kommunale botilbudene rettet mot psykiske helsetjenester.

Festspillene i Bergen starter alltid med allsang!

Festspillene i Bergen åpnes ved et stort, åpent og gratis arrangement på Torgallmenningen. Publikum får smakebiter fra årets program, og arrangementet inneholder alltid allsang av “Udsigter fra Ulriken” - på folkemunne kjent som “Nystemnten”.

SANGUTVALGET I SYNGENDE BERGEN:

 • Leder: Ann-Kristin Nordal-Seljestokken. Fagkonsulent for kunst og kulturutvikling, Bergen kommune.
  epost: ann-kristin.seljestokken@bergen.kommune.no
  telefon: 55 56 99 40

 • Linn Broderstad. Ung i Kor - Vest
  epost: vest@ungikor.no
  telefon: 93 05 90 01

 • Kent-Jonny Madell. Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering
  epost: kent-jonny.madell@bergen.kommune.no
  telefon: 55 56 66 22

 • Ruth Nonseid. Bergen kulturskole
  epost: ruth.nonseid@bergen.kommune.no
  telefon: 55 56 84 29

 • Margrethe Moss-Iversen Lundegård. Frivilligkoordinator, etat for alders- og sykehjem
  epost: margrethe.lundegard@bergen.kommune.no
  telefon: 92 86 39 76

 • Belinda Lerøy. Norges korforbund Hordaland
  epost: belindaler@hotmail.com

 • Tore Kloster. Hordaland musikkråd
  epost: toretenor@gmail.com

 • Håkon Matti Skrede. Bergen filharmoniske orkester
  epost: hakon.matti.skrede@harmonien.no

 • Monica Håkansson. Fagavdeling barnehage og skole, Bergen kommune
  epost: monica.hakansson@bergen.kommune.no
  telefon: 55 56 24 85

TEMA 2018

 • SATSING 2018: SKOLE

 • FAGDAG 2018: SANG I SKOLEN - 14. november mer Silje Kleiven og Beate Børli Løkken.

NYHETER FRA SYNGENDE BERGEN: