Jondal, Ullensvang og Odda

Odda, Ullensvang og Jondal våpen.jpg

Fylke: Hordaland

Tal på innbyggarar: 11.500

Sangpersonlegheitar:

Ørjan Hartveit, Andrè Søfteland, Tuva Lutro, Maria Digranes, Bente Raaen Widding, Anette Torvund, Anne Karin Stormyr, Laura Buta, Arild Helleland, Herborg Kråkevik, Arne A. Vik

Hardanger er fyllt med kontrastar!

Kontrastar i natur, kontrastar mellom by og land, kontrastar mellom gamal bondekultur, fruktdyrking, sjø- og handelsfart og ein forrykande kortreist industrihistorie.

Her bygger dei merkevare! Med eit behov for å forfriske, aktivere og fornye, vidarefører ein tradisjonane til nåverande og komane innbyggarar.

SONG -OG KULTURLIVET I KOMMUNANE

Både Jondal, Odda og Ullensvang har lange sang- og musikktradisjonar som dei ynskje å halde i hevd.

Det kjem ikkje som noko overrasking at Hardanger er rik på sterke folketradisjonar, sjølvaste arnestaden for ein lang folkemusikktradisjon. Men ein må stadig jobbe med fornying og rekruttering på ulike arenaer. Tradisjonar innan kveding og stev er på vikande front, og dette vil dei prøva å få endra på gjennom dette Syngande kommune-programmet.

ARENAER

Dei har fleire gode, og utradisjonelle song-arenaer i regionen.

Det finnast fleire godt vedlikehalde ungdomshus, store industrihallar og lokalar, som til dømes Kraftstasjonen i Tyssedal og Lindehuset i Odda. Og dei har gamle historiske stover og tun, som Agatunet og Skredhaugen i Ullensvang.

KORLIVET

Sanggleda er stor i både skule og det frivillige musikklivet.

Du finner 6 vaksenkor, 2 ungdomskor og 4 barnekor i den komande storkommuna. I tillegg skal det nemnast at distriktet historisk sett har sterke og stolte korpstradisjonar, sjølv om enkelte synest å slite litt i motbakke nå for tida.

FESTIVALAR

Dei tre kommunane kan også skilte med fleire gode sang- og musikkfestivalar, og arrangement der sang og musikk har sterkt fotfeste.

Sterke produsentar som Hardanger Musikkfest, Blueslaget Lokst Utøve, Litteratursymposiet, Oddakonsertane og Hardangerkoret syt for å gi innbyggarane rikeleg med anledningar til å berre nyte.

DEI GODE SONGTILTAKA

Kommunane har forplikta seg til å sette i gang 4 nye sangtiltak årleg i 3 år. Her er nokre av tiltaka:

 • Allsang i barnehagen

 • Nøringen - opplegg for barnehagar med fokus på lokal folketradisjon

 • Barnekor i grunnskulane

 • Korkaféar

 • Ta den sang og la den vandre - sang/video

 • Helse- og omsorgsinstitusjonane: sang og musikk sett i system

Kultur- og helsearbeidarar frå komande Ullensvang kommune fikk påfyll på fagdag om Sang i eldreomsorgen med kurshaldar Kristi Stedje.

Kultur- og helsearbeidarar frå komande Ullensvang kommune fikk påfyll på fagdag om Sang i eldreomsorgen med kurshaldar Kristi Stedje.

fullsizeoutput_40.jpeg

Eldbjørg Furholt

Er leiar for songutvalet i Odda, og kontaktpersonen med Krafttak for sang

SONGUTVALET

Odda:

 • Anna Maria Kråkevik - Tyssedal barneskole, rektor anna.maria.kraakevik@odda.kommune.no

 • Irene Tvedt Børve - Hestavoll barnehage, avdelings leiar tvedtboerve@gmail.com

 • Ragnhild Helle - Odda kommune, rådgjevar ragnhild.helle@odda.kommune.no

 • Elise G. Bakke - Montèr Odda, butikkmedarbeidar elise.bakke75@gmail.com

Leiar: Eldbjørg Furholt - Odda kulturskule, rektor eldbjorg.furholt@odda.kommune.no

Jondal:

 • Anne Karin Stormyr - Jondal kyrkje, kantor anne.karin.stormyr@kvamnet.no

 • Silje Selsvik Vikevollen - Jondal kulturskule

 • Lajla-Margrete Lindskog Lund - Jondal skule, avdelingsleiar lajlin@jondal.kommune.no

Leiar: Una Eiken - Jondal kulturskule. rektor una.eiken@jondal.kommune.no

Ullensvang:

 • Aagot Lien Bleie - Ullensvang musikkskule, lærar aagot.lien.bleie@ullensvang.herad.no

 • Eli Johanne Hope - Kinsarvik skule, lærar eli.hope@ullensvang.herad.no

 • Inger Elisabeth Aarvik - Ullensvang herad, kantor Inger.Elisabeth.Aarvik@ullensvang.herad.no

 • Kari Skare Storhei - Utneheimen, leiar kari.skare.storhei@ullensvang.herad.no

 • Magnus Opedal - bonde og dirigent
  magnus.opedal@lofthus.no

 • Silje Hveem - Ullensvang kulturskule/ silje.hveem@ullensvang.herad.no

Leiar: Frøy Hagen Petersen - Ullensvang herad musikkskulen, rektor fhpe@ullensvang.herad.no

NYHEITER