Bergen

 • Fylke: Hordaland

 • Antall innbyggere: 277.391

 • Syngende kommune siden: 2018

 • Sangpersonligheter: Christine Gulbrandsen, Sissel Kyrkjebø, Karoline Krüger, Sigvart Dagsland, Jan Eggum, Christine Sandtorv, Elisabeth Moberg, Veslemøy Fluge Berg, Chris Andre Lund, Belinda Olsson Lerøy, Tor Endresen, Ove Thue, Rune Larsen, Kurt Nilsen, Christine Guldbrandsen, Miss Tati, Aurora, Sondre Lerche, Julian Berntzen, Nathalie Nordnes, William Hut, Claudia Scott, Tora Augestad, EPHEMERA, Magnet, Thea Hjelmeland, Kings of Convenience, Karin Park, Josefin Winter, Doddo, Gabrielle, Gabriel Fliflet.

Bergen - en syngende by!

Bystyret i Bergen har vedtatt at byen skal være en internasjonalt ledende amatørkulturby. 

Bergen vil satse på sterke fagmiljøer, basert på kvalitet, kompetanse, deltakelse og engasjement.

Synlighet og markedsføring, rekruttering, produksjonsmiljø og deltakelse, så vel som øvings- og fremføringslokaler er viktige områder for å lykkes. Det å bli en Syngende kommune er en del av satsingen på amatørkulturen!

Bergen kommune jobber også strukturelt med å spre sangaktiviteter og kompetanse i kommunen. I 2018 er det sterk satsing på skolene!

RIK KORTRADISJON

Bergen kommune har en rik kortradisjon med et høyt antall kor rundt om i byen.

Mange av korene er organiserte i ulike korogranisasjoner. Ambisasjonsnivået i Bergens kormiljø er generelt høyt, og man kan lett finne et kor basert på eget ferdighetsnivå. De fleste korene bruker ressurser på profesjonelle dirigenter og instruktører, og byen har et godt faglig miljø for kordirigenter.

Siden 2013 har Bergen kommune være et aktiv bidragsyter til Ung i Kor Vests prosjekt “Barn synger” som har som formål å etablere livssynsnøytrale barnekor i alle bydeler, dels for å sikre tilgangen til et kortilbud også utenfor kirkene for de som ønsker det, men også for å øke andelen barne- og ungdomskor i bydelene generelt.

Kor på høyt nivå

Det norske vokalensemblet Edvard Grieg kor er residensensemble ved Edvard Griegs hjem, Troldhaugen. Koret har et svært variert repertoar og de er ofte å høre sammen med Bergen Filharmoniske orkester og som kjerne i koret ved Bergen Nasjonale operas oppsettinger.

Edvard Grieg kor driver virksomheten “Møt koret” der andre kor kan få nyttige tips og råd i møte med profesjonelle aktører. Det blir laget en skreddersydd pakke som kan inneholde innstuderingsteknikk, gehørtrening, musikalsk coaching eller øving i stemmegrupper.

VARIERT TILBUD

Godt tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.

Linken aktivitetshus og Sydnes aktivitetshus har ansatt en musiker som driver husband, sanggrupper, musikk-kafeer osv . Det arrangeres også sangaktiviteter i noen av de kommunale botilbudene rettet mot psykiske helsetjenester.

Festspillene i Bergen starter alltid med allsang!

Festspillene i Bergen åpnes ved et stort, åpent og gratis arrangement på Torgallmenningen. Publikum får smakebiter fra årets program, og arrangementet inneholder alltid allsang av “Udsigter fra Ulriken” - på folkemunne kjent som “Nystemnten”.

SANGUTVALGET I SYNGENDE BERGEN:

 • Leder: Ann-Kristin Nordal-Seljestokken. Fagkonsulent for kunst og kulturutvikling, Bergen kommune.
  epost: ann-kristin.seljestokken@bergen.kommune.no
  telefon: 55 56 99 40

 • Linn Broderstad. Ung i Kor - Vest
  epost: vest@ungikor.no
  telefon: 93 05 90 01

 • Kent-Jonny Madell. Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering
  epost: kent-jonny.madell@bergen.kommune.no
  telefon: 55 56 66 22

 • Ruth Nonseid. Bergen kulturskole
  epost: ruth.nonseid@bergen.kommune.no
  telefon: 55 56 84 29

 • Margrethe Moss-Iversen Lundegård. Frivilligkoordinator, etat for alders- og sykehjem
  epost: margrethe.lundegard@bergen.kommune.no
  telefon: 92 86 39 76

 • Belinda Lerøy. Norges korforbund Hordaland
  epost: belindaler@hotmail.com

 • Tore Kloster. Hordaland musikkråd
  epost: toretenor@gmail.com

 • Håkon Matti Skrede. Bergen filharmoniske orkester
  epost: hakon.matti.skrede@harmonien.no

 • Monica Håkansson. Fagavdeling barnehage og skole, Bergen kommune
  epost: monica.hakansson@bergen.kommune.no
  telefon: 55 56 24 85

TEMA 2018

 • SATSING 2018: SKOLE

 • FAGDAG 2018: SANG I SKOLEN - 14. november mer Silje Kleiven og Beate Børli Løkken.

NYHETER FRA SYNGENDE BERGEN: