Midsund, Nesset og Molde

Nesset, Midsund og Molde kommunevåpen.jpg
Molde 1.jpg

Fylke: Møre og Romsdal

Antall Innbyggere:

Molde kommune: 27 000

Midsund kommune: ca 2 000

Nesset kommune:

Sangpersonligheter:

Molde kommune: Hans Iversen, Ole Andreas Silseth, Tove Midtbø Moe, Marit Mordal, Ane Brun, Ann Helen Moen, Ingeborg Hungnes, Jesper Jenset, Beate Mordal

Midsund kommune: Elin Krogsæter, Asgeir Nerbø, Monica Tangen, Solvor Woll, Elin Høgset, Peggy Jenset, Åse Karin Hjelen, Dina Misund, Eldbjørg Raknes

Nesset kommune:

Ny storkommune skal synge seg sammen!

Tenk om “Heile Molde syng” kan bli et kjennetegn for Nye Molde kommune (Nesset, Midsund og Molde)
— Ingvild Marit Aas (leder for sangutvalget)

KULTURLIVET I MOLDE

Amatører og profesjonelle i nært samarbeid er en bevisst verdi og rettesnor i Moldes kulturliv.

En omfattende frivillighet, kulturskolen, med svært kompetente og også utøvende pedagoger, samarbeider med flere profesjonelle institusjoner om kommunens kulturtrøkk! Nye funksjonelle bygg for opplæring og formidling er på plass, og dette skaper gode muligheter for utvikling og samhandling.

Molde har flere SFO-kor, barnekor, ungdomskor og voksenkor.

Kulturskolen har fem sangpedagoger som i tillegg til undervisning dirigerer flere av kommunens kor. Det er høy aktivitet og kvalitet i Moldes kulturliv. Når vi har søkt oss inn i programmet “Syngende kommune”, så er det for å bidra til at sangen befester seg bedre i fellesarenaer som barnehage, skole, omsorgssentra og på våre felles offentlige arenaer.

KULTURLIVET I MIDSUND

Midsund har et variert kulturliv med mange kulturaktive personer, både i kulturskolen og i lokalsamfunnet.

Den lille kommunen har fostret flere nasjonalt og internasjonalt kjente artister. For tida er det 2 kor i kommunen, ett barnekor (1.- 4. klasse), og ett damekor, som har diverse opptredner og arrangement gjennom året. Begge drives gjennom kulturskulen. Kulturskulen drifter også tiltaket “Frem fra glemselen”, et allsang-tilbud for beboere (og andre) på Omsorgssenteret hver 14. dag gjennom året.

Midsund skule har sangglade musikklærere. Elevene har sangprosjekter på omsorgssenteret og i barnehagene, og deltar på Skolenes sangdag.

SANGTILTAK I KOMMUNENE

Molde

 • Allsangkvelder, fri dressur og fri entrè. 3 - 4 treff pr halvår

 • Stort felles Kick-off arrangement 8 september, allsang fra utescene med bl a Are Kalvø som gjest.

 • De fleste barnehager melder seg inn som syngende barnehager

 • Sang i eldreomsorgen starter kursing av 5 omsorgssentra, med fytårnet Råkhaugen omsorgssenter som mentor

 • Skolestarterkor på tvers av alle tre kommunene, 4-500 unger involvert

Midsund

 • Lokalt arrangement og kick-off i Midsund 23. sept. Familie-arr. med grilling, allsang og sang-natursti.

 • Generasjonssang på Omsorgssenteret. Midsund var med på Mads Berg- prosjektet i regi av Krafttak for sang

 • Sang-dager på de to skolene i kommunen, med felles innøvd repertoar for hele skolen

 • Skolestart-kor (5 og 6- åringer), felles med Molde og Nesset

 • Sang i eldreomsorgen ved Midsund omsorgssenter

SANGUTVALG

Medlemmer fra sangutvalget på konferanse om forskning på sang

Medlemmer fra sangutvalget på konferanse om forskning på sang

Prosjektleder: Ingvild Aas, ingvild.aas@molde.kommune.no

Leder Midsund: Åshild Melkeraaen, aashild.melkeraaen@midsund.kommune.no

Leder Nesset: Turid Øverås
turid.overas@nesset.kommune.no

Øvrige medlemmer i Molde:

 • Inger Lise Eidhammer (skole), inger.lise.eidhammer@molde.kommune.no

 • Liv Brakstad (skole)
  liv.brakstad@molde.kommune.no

 • Agnes Mjåset (barnehage)
  agnes.mjaseth@molde.kommune.no

 • Kristin Eidem (eldre institusjon)
  kristin.eidem@molde.kommune.no

 • Ellisif Vestad (frivillig musikkliv)
  ellisif@moldejazz.no

 • Nils Petter Heggem (frivillig musikkliv), nils.petter.heggem@mrfylke.no

 • Cesilie Torheim (kulturskolen)
  cesilie.torheim@molde.kommune.no

 • Marit H Angen (eldre institusjon), marit.hoemsnes.angen@molde.kommune.no

 • Greta Kristensen (barnhage), greta.kristensen@molde.kommune.no

 • Hans Iversen (kulturskolen)
  hans.iversen@molde.kommune.no

Øvrige medlemmer i Midsund:

 • Siv Janne Håseth- Eik (Oppvekst)

 • Leif Arne Lagesen (Helse og omsorg)

TEMA 2018

SATSING: ELDREOMSORGEN, SKOLE
FAGDAG: SKOLE, 7 november med Silje Kleiven og Beate Børli Løkken

NYHETER: