Kongsberg

Kongsberg kommunevåpen.png

Fylke: Telemark
Antall Innbyggere: 27 000
Syngende kommune siden: 2018
Sangpersonligheter: Birgitte Tveiten, KBG Pikekor, Liv Hukkelberg, Hanne Hukkelberg, Ann Carolyn Schlüter, Alexander Løe Myrling, Marianne Tovsrud Knutsen, Susanne Wallumrød Rita Engedalen, Anette Apeland

Stort engasjement

Etter å ha vist stort engasjement for Syngende kommune-programmet i flere år, er Kongsberg endelig en del av prosjektet!

Initiativtager, Veslemøy Fjerdingstad har fulgt Syngende kommune-programmet tett og deltatt på flere samlinger og konferanser allerede før Kongsberg ble plukket ut til å være en Syngende kommune. I Kongsberg har alltid tradisjonssangen stått sterkt, og den lokale folkemusikktradisjonen holdes i hevd gjennom blant annet Sangskattekista.

Varaordfører Kjell Gunnar Hoff overrekker en velfortjent bukett til initiativtaker Veslemøy Fjerdingstad

SANGTILBUD FOR ALLE

Kommunen har mange gode sangtilbud for sine innbyggere.

KOR: Kongsberg blanda kor, Kongsberg kantori, Acta Musica, Kor-int, Åpent kor, Kirkens barnekor, Kongsberg pikekor

GRUPPER: Kvedargruppa Sølvstuffen, Kongsberg viseklubb, Viseklubben Christian

Heidi Hesselberg, kommunalsjef for kultur og velferdstjenester og Eva Tovsrud Knutsen, leder for Kongsberg musikkråd.

Heidi Hesselberg, kommunalsjef for kultur og velferdstjenester og Eva Tovsrud Knutsen, leder for Kongsberg musikkråd.

Storefrikoret på Skavanger skole

Storefrikoret på Skavanger skole


44313016_2228754410743402_4518710271505596416_n.jpg

BARNA I FRONT

Sangskattekista er en årlig begivenhet for 5 og 6-åringene i Kongsberg.

Hvert år samles alle barna som går siste år i barnehagen med 1. klassingene for å synge sammen. Slik får barnehagebarna en mykere og tryggere overgang til skolelivet. fellesrepertoar o og Sang til Lunsj på biblioteket. Kor 7+8, Åpent kor, “Den blå timen” på eldreinstitusjonene

sangutvalget

SANGUTVALG

Veslemøy Fjerdingstad:
veslemoy@fjerdingstad.net

Helle Anina Skou Nygård: Helle.Anina.Skou.Nygard@kongsberg.kommune.no

Irene Bjørnnes:
Irene.Bjornnes@kongsberg.kommune.no

Eva Tovsrud Knutsen:
eva.tovsrud.knutsen@ebnett.no

Kari Løken Thorsen:
kari.loken.thorsen@kongsberg.kommune.no

Inger Marie Holm:
inger.marie.holm@kongsberg.kommune.no

Ellen Holvik Heisholt: ellen.holvik.heisholt@kongsberg.kommune.no

Marit Mork:
maritmork74@gmail.com

TEMA 2018

SATSING: BARN OG UNGE
FAGDAG: BARN OG UNGE med Nora B. Kulset

NYHETER

Sangutvalget.jpg

3600.no

Her er en fin artikkel om oppstartsfesten i Kongsberg.