Vestre Toten

Vestre Toten.png

Fylke: Oppland
Antall Innbyggere: 13 369
Sangpersonligheter: Sofie Tollefsbøl(Fieh), Ida Marie Ringerud, Geir Wentzel, Leif Anders Wentzel, Benedikte Narum Jenssen, Gunda Marie Bruce, Aurora Amalie Heimdal, April Rose Sønsteby, Birger Aasland, Stine Mari Forsberg, Hans Vold Vikersveen, Zelma, Tor Amundsen, Stian Amundsen, Lisbeth Eilertsen, Anne Selmer Hoelsveen, Øyvind Hoelsveen, Marius Beck.

Musikklivet i Vestre Toten

Vestre Toten er en kommune med et rikt sang og musikkliv. Det finnes flere band, korps og kor i kommunen, og Fyrverkeriet kulturskole er en aktiv læreinstitusjon og kulturbærer med sine nesten 200 elever.

“Småtrølltreff”

“Småtrølltreff”

Litt over halvparten av befolkningen er bosatt i kommunesenteret Raufoss. Andre tettsteder er Reinsvoll, Bøverbru og Eina. Vestre Toten er den tettest befolkede kommunen i Oppland, og har siden 1870-tallet hatt stor tilflytting som har gitt et stort kulturelt og sosialt mangfold gjennom først fyrstikkfabrikken, patronfabrikken og senere ammunisjonsfabrikken på Raufoss.

Det finnes flere band, korps og kor i kommunen, og Fyrverkeriet kulturskole er en aktiv læreinstitusjon og kulturbærer med sine nesten 200 elever. Kjente musikere som Ronnie Lee Tekrø, Trond Nagell Dahl, Geir, Morten og Leif Anders Wentzel, Dag Stokke, Ida Marie Ringerud, Songs from the sea, Narum, Halgrim Bratberg, Jørun Bøgeberg, Øyvind Gravdahl og stjerneskuddet Fieh kommer alle fra Vestre Toten. Søsknene Narum, fra Eina, har med sine viser satt totning på norgeskartet igjen. Sammen med andre artister fra Østre og Vestre Toten, satte de igang Totenbølgen på 2010-tallet og dialekta er i vinden igjen etter Vazelina Bilopphøggers glansdager på 80-tallet.

FESTIVALER I FLENG

Et ukjent antall konserter og forestillinger, sommerfestivalen 2830, samt Riksteaterets og Teater Innlandets forestillinger arrangeres hvert år i kommunen, og både profesjonelle og amatører er godt representert i musikkmiljøet.

Friluftsfestivalen «Friluftsliv for alle» arrangeres hvert år i september og er en stor nasjonal og kommunal kulturell begivenhet som foregår på friluftsmuseet Stenberg. Amtmannsgården, som står i sin opprinnelighet fra 1790, huset i sin tid Amtmann og Eidsvollsmann Weidemann med familie. Gården har siden 1934 vært museum og her er det igjennom hele året ulike kulturelle arrangementer.

Allsangkveld med Ihle Sangkor

Allsangkveld med Ihle Sangkor

På Eina holder dansesenteret R.E.D til, med Ella Fiskum som foregangskvinne, og her arrangeres det i tillegg til danseoppsetninger, workshops og kurs en internasjonal filmfestival i august: RIFF- Einawood.

EKSEMPLER PÅ SANGTILTAK

  • Fast sangpedagog for eldre og demente på institusjonene

  • Sangertog på Frivilligdagen 1. september

  • « Åpen mic.» Sangkafe i regi av Viseklubben Børre

  • «Litterært kvarter» med allsang på biblioteket hver torsdag

  • Flere Farger Toten

  • Allsang på Friluftsfestivalen

Line Horntveth, Kolbjørn Teien, Lisbeth Eilertsen, Thomas Hildonen og Birger Aasland (Alle fra sangutvalget).

Line Horntveth, Kolbjørn Teien, Lisbeth Eilertsen, Thomas Hildonen og Birger Aasland (Alle fra sangutvalget).

SANGUTVALGET

Anne Selmer Hoelsveen:
anne.hoelsveen@vestre-toten.kommune.no ,90154521, Korta skole

Rakel Bergrud: rakelbhansen@gmail.com, Raufoss skole

Thomas Hildonen:
thmshildonen@gmail.com, 45234370, Raufoss Ungdomsskole

Kari Håkerud:
kari.hakerud@vestre-toten.kommune.no , 91540715, Helse/omsorg

Line Horntveth:
line.horntveth@vestre-toten.kommune.no , 97122711, Kulturskolen og prosjektleder

Lisbeth Eilertsen:
lisbeth.eilertsen@vestre-toten.kommune.no , 47759263, Kulturetaten

Gunda Marie Bruce: gundabruce@gmail.com , 93056504, sanger

Kolbjørn Teien: kolbjornt@gmail.com , 95961304, Raufoss kirke

Birger Aasland:
birger.aasland@vestre-toten.kommune.no ,90225938, Viseklubben Børre

TEMA 2018

  • SATSING 2018: ELDREOMSORG OG ALLSANG

  • FAGDAG 2018: ELDREOMSORG - 27.september med Kristi Stedje

NYHETER