Ås

Synger for samhold!

Ås kommune bruker sangen som verktøy for å sikre bedre integrering, samhold og identitetsfølelse.

 

I Ås synges det masse, og kommunen ser sangen som kilde til både glede, samhold og felleskap - også på tvers av alle ulikheter. Nå vil Syngende Ås kommune gjøre sangen til en naturlig del av livet til innbyggerne i kommunen.

 

Solid kor- og sangtradisjon

Kortradisjonen i Ås er lang og variert, og utgjør en viktig del av sangmiljøet i området. Noen av hovedaktørene er Ås korforening, Ås ensemblet, Våises, Jakuzzi og Ås seniorkor. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås har også en rekke studentkor. I tillegg gir Kulturskolen i Ås, og den private kulturskolen Poprommet, et omfattende tilbud i sangundervisning, der Stemmeskolen ved Harriet Müller-Tyl er eksempler på andre, viktige sangtilbud for kommunens innbyggere. 

 

flerkulturell satsning på sang

Ås har satset sterkt på flerkulturelle sang-og musikkprosjekter de siste årene, og ønsker å løfte musikalske- og kulturelle ressurser fra ulike kulturer frem til den lokale scenen. Kulturskolen i Ås har som ledd i dette vært initiativtaker til Ås internasjonale kultursenter, som skal sikre bedre integrering av tilflyttere gjennom sang og musikk, på tvers av kulturell bakgrunn. Det kunstneriske konsert-prosjektet Fargespill er et omfattende prosjekt i deres regi; barn og ungdom fra ulike land, men bosatt i Ås, deler sine sangtradisjoner med mål om å lage en flott og fargerik konsert.

 

SANG på asylmottak

Sang- og musikk på Asylmottaket på Ås har også blitt en viktig del av integreringsarbeidet i kommunen, der Ås internasjonale kultursenter arrangerer både kor, syngende barselgrupper, sanggrupper for de minste, i tillegg til andre sangtiltak i samarbeid med NAV og VO. De har også koblet seg opp mot Ås kulturhus og Kulturskolen for å utvikle arrangementer som Internasjonal festdag, og Barnas verdensdag. 

 

Eksempler på sangtilak i Syngende Ås:

 • Barnekor Bjørnebekk asylmottak (for barn som ikke har fått plass i bhg)

 • Internasjonalt kor og Internasjonalt band Bjørnebekk asylmottak

 • Ledekor i kommunen

 • Allsang i Kirken

 • Syngende barselgrupper i samarbeide med helsestasjon for de som ikke snakker norsk

 • Allsang i kulturhuset

 • Åpen mikrofon

Koordineringsgruppa:

 • Myfanwy Moore-Evensen, Ås kulturhus, prosjektansvarlig

 • Alexander Krohg Plur , Kulturskolen i Ås

 • Ellen Sibe Kråkenes, Ås internasjonale kultursenter

 • Jostein Grolid, Kantor Ås kirke

 • Harriet Kjus Müller-Tyl, Profesjonell utøver, sangpedagog, kordirigent, frivillig kulturliv

Kontaktperson: Myfanwy Moore-Evensen, Myfanwy.Moore@as.kommune.no

 

Tekst: Myfanwy Moore-Evensen og Signe Sannem Lund