Harstad

 

 • Fylke: Troms

 • Antall innbyggere: 24 695

 • Sangpersonligheter: Stine Mari Langstrand, Audun Iversen, Hamida Kristoffersen, Lars Bremnes, Kristian Kristensen, Thea Floer Kulseng, Sigrun Loe Sparboe, Dag Erik Enoksen, Magnus Wærness, ordfører Marianne Bremnes

 • Syngende kommune siden: 2014

Harstad satser sterkt på sang

Syngende Harstad kommune bygger på en rik sangtradisjon, og satser sterkt på både opplæring, utøvelse- og opplevelse av sang.

Kystbyens solide sangtradisjoner var et godt utgangspunkt for etableringen av Harstad som Syngende kommune. I tillegg til et rikt kor- og sangtilbud for folk flest, har store institusjoner som Festspillene i Nord-Norge og Harstad kulturhus skapt grobunn for en omfattende satsning på sangopplevelser i byen. Her møtes både lokale, nasjonale og internasjonale artister, med musikalske oppsetninger og tilbud som er tilpasset alle aldersgrupper.

 

sangaktiviteter BARN OG UNGDOM

Byens barn og unge får opplæring i utøvelse av sang gjennom Harstad kulturskole og Ungdommens hus. I tillegg finnes det en god del frivillig- og privat organiserte barnekor og sangaktiviteter for barn og ungdom.

 

FOKUS PÅ SANG I ELDREOMSORGEN

Kormiljøet for den voksne delen av befolkningen er også levende og variert. Harstad har blant annet et eget pensjonistkor med aldersspenn fra 65 til 92 år. Sang er en del av eldreomsorgen i kommunen gjennom ordningen Den kulturelle spaserstokken. I tillegg arrangeres sangstunder i regi av institusjonene selv og andre frivillige.

 

Harstad har sin egen multikulturelle festival, Multicultura. Foto: Tone Anita Karlsen

Harstad har sin egen multikulturelle festival, Multicultura. Foto: Tone Anita Karlsen

SANG SOM VERKTØY FOR INKLUDERING

Innenfor programmet Sang og inkludering har Harstad også sin egen multikulturelle festival, Multicultura, hvor innbyggere med opprinnelse fra mange ulike nasjoner går sammen om en forestilling i Harstad Kulturhus.

 

vil nå ut til alle

Syngende kommune - prosjektet har bred støtte fra kommunens ledelse. Målet for prosjektet er å nå ut også til mennesker som vanligvis ikke oppsøker sangaktivitet i hverdagen, og slik sett invitere et bredere publikum inn i sangens verden. Tanken er at sangaktivitet kan være en naturlig og vanlig del av livet- og hverdagen, og musikalske tiltak som lett kan kombineres med det arbeidet som allerede gjøres i kommunen er derfor prioritert.

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Harstad:

 • Harstads sangrepertoar samlet i sangboka «Harstad synger» (utgitt 2016).

 • Salt og Pepper CD – fra barnehagebesøk av fribymusiker Abazar Hamid og musikklærer Jostein Lillegård.

 • Multikulturelt kor – HOPE

 • Kor i huleste – kor for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 • Syngende parkeringsplass – En unik parkeringsautomat, Sangomaten, ble laget i forbindelse med lanseringskonserten for «Harstad synger» der befolkningen fikk anledning til å betale gratis på den syngende parkeringsplassen, mot at de sang for parkeringsbilletten.


NYHETER FRA SYNGENDE HARSTAD:

Koordineringsgruppa:

 • Tone Karlsen/Maren Aurebekk (vikar for kulturrådgiver og hovedkontakt)

 • Linda Liljevangen (avdelingsleder Harstad kulturskole)

 • Elina Plucker (kulturarbeider Bergsodden sykehjem)

 • Abazar Abdul Bagi Hamed Musa (Fribymusiker i Harstad)

 • Mona Paulsen (HMS-ansvarlig i Harstad Kommune

 • Vigdis Motrøen (Frivillighetssentralen)

 • Dag-Erik Enoksen (kordirigent og utøvende sanger)

 • Anne-Grete Roulund (koordinator fritidstilbud til utviklingshemmede)

 • Stig Gudmundsen (avdelingsleder ved Harstad voksenopplæring)

       

 

        

Kontaktperson: Tone Anita Karlsen, tone.karlsen@harstad.kommune.no, 77 02 62 64

 

SYNGENDE HARSTAD PÅ FACEBOOK

 

 

 

 

 

Tekst: Tone Anita Karlsen og Signe Sannem Lund