Vi søker pilotkommuner til prosjektet «Syng deg friskere»!

«Syng deg friskere» er et korsangtilbud for personer med psykiske helseutfordringer som også styrker kompetansen til instruktører og ledere. Vi ser etter kommuner som ønsker å sette i gang et slikt tilbud, eller styrke et tilbud som allerede eksisterer.  Søknadsfrist 15.3.

"Syng deg friskere" er et prosjekt om betydningen av korsang når folk har utfordringer med sin psykiske helse. Sommeren 2015 deltok i underkant av 20 deltakere på et korsangkurs som ble evaluert av forskere ved Nord Universitet. Hovedmålet med prosjektet var å prøve ut og evaluere korsang som aktivitet for å bedre den psykiske helsen hos mennesker med psykiske vansker.

Opplæring og veiledning

  • Opplæringen er basert på erfaringer fra «Syng deg friskere» i 2015.
  • Pilotkommunene vil motta en håndbok som gir en kort begrunnelse for å starte kortiltak, tips til planlegging, rekruttering, betydningen av trygge rammer og evaluering.
  • Opplæringstilbudet for instruktører og koordinatorer vil bestå av et innføringskurs og veiledning i hvordan den musikalske aktiviteten gjennomføres og hvordan man bygger et fellesskap basert på mestring og trygghet i deltakergruppen.

Det blir gjennomført 1 -2 videokonferanser med aktørene fra de utvalgte pilotkommunene. Tidspunkt for opplæringen vil være mai 2017.

Instruktørene vil få tilbakemeldinger på innsendte videoopptak fra øvingene. Denne aktiviteten vil foregå i løpet av høsten.

Utvalg av kommuner og deltakere

Deltakerne blir rekruttert fra 5 - 6 kommuner som er i gang med eller planlegger kortiltak for målgruppen. Tiltaket må være forankret i kommunens faglige ledelse innen helse og/eller kultur. De utvalgte kommunene må beskrive hvordan de ønsker å organisere og finansiere kortiltaket. Ressurser til koordinering og musikalsk gjennomføring må være en del av beskrivelsen.  Deltakerkommunene forplikter seg til å delta på innføringskurs og veiledning som tilbys samt evaluering.  

Prosjektorganisering

Krafttak for sang er oppdragsgiver og vil fungere som styringsgruppe. En prosjektgruppe ved Nord Universitet vil koordinere og lede arbeidet med prosjektet. Høgskolelektor og sangpedagog Grete Daling vil ha hovedansvaret for opplæring og veiledning.

Påmelding

Kommuner som ønsker å delta må melde sin interesse innen 15. mars til Krafttak for sang:  jarle.flemvaag@musikk.no

Publisert av Signe Sannem Lund